Opinion

Stelling

Om als technische universiteit relevant te blijven, moeten ingenieursopleidingen meer aandacht besteden aan de fundamentele principes van ontwerpen.

Ties van Bruinessen scheepsbouwkundig ingenieur

Uit proefschrift: ‘Controlled innovation of complex objects a social-technological approach to describing ship-design’
“Ingenieurs spelen een belangrijke rol bij innovatie. Om nieuwe oplossingen te ontwikkelen moeten zij ook kunnen werken met creativiteit, nieuwe technieken kunnen toepassen en omgaan met verschillende partijen. In veel opleidingen aan de TU ligt de focus op de fundamentelere technische kennis zoals mechanica en wiskunde, hydromechanica en constructieleer. Vaak wordt verwacht dat scheepsontwerpers, civiele ingenieurs en bijvoorbeeld vliegtuigontwerpers het ontwikkelen van innovatieve producten in de praktijk leren. Door de fundamentele basisprincipes van het ontwerpproces onderdeel te maken van elke ingenieursopleiding wordt ervoor gezorgd dat ingenieurs een beter begrip krijgen van ontwikkeltrajecten waar nieuwe kennis voor nodig is. Hierdoor blijven ingenieurs, en daarmee de TU, relevant voor onze maatschappij en arbeidsmarkt.”

Verdediging 25 mei

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.