Education

Steeds minder studenten krijgen positief advies

Het percentage studenten dat van de TU Delft een positief bindend studieadvies heeft gehad, is nog nooit zo laag geweest als afgelopen collegejaar.

Zestig procent van de eerstejaars studenten haalde vorig collegejaar 45 studiepunten of meer. Twintig procent haalde dat net als voorgaande jaren niet. Zestien procent gooide het bijltje er voortijdig bij neer en van vier procent werd het advies nog aangehouden in afwachting van een definitieve uitspraak. In het collegejaar 2012-2013 haalde nog 64 procent een positief bindend studieadvies (bsa). De jaren daarvoor schommelde het percentage rond de 68 procent, maar was de bsa-norm nog dertig studiepunten.

De laagst scorende faculteit was afgelopen jaar 3mE: die kelderde van 63 naar 52 procent positieve bsa’s. Bij maritieme techniek kreeg 45 procent een positief oordeel en bij werktuigbouwkunde 53 procent. Hans Hellendoorn, 3mE-directeur onderwijs: “Kort samengevat is er een groot aantal aanmeldingen waarbij minder duidelijk is dat men echt voor werktuigbouw ging. Daarnaast zijn er kinderziektes in de curricula.”

De capaciteit van de faculteit speelde volgens Hellendoorn geen rol. 3mE kreeg vorig collegejaar een recordaantal eerstejaars studenten, maar ook ‘veel meer docenten en zalen’. Hij zegt met man en macht te zoeken naar de oorzaken van de slechte score bij maritieme techniek.

De laagste scorende opleiding is nanobiologie, met 44 procent positieve adviezen. Volgens de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) kan een reden zijn dat nanobiologie een nieuwe opleiding is. “Het is nog een beetje zoeken welke studenten we trekken, wat we ze aanbieden en hoe dat matcht”, zegt Irma Croese van onderwijs en studentenzaken bij TNW.

Nanobiologie heeft na elektrotechniek ook de meeste studenten die zich voor 1 februari uitschrijven: 28 procent. “Het is typisch een tweede studie voor uitgelote studenten medicijnen”, zegt Croese daarover. “We trekken veel studenten voor wie niet helemaal duidelijk is wat de studie inhoudt. We moeten goed naar onze voorlichting kijken.”

Directeur onderwijs en studentenzaken Timo Kos is niet tevreden over het gemiddelde resultaat. “Het doel is zeventig procent positieve bsa’s in 2015 en daar zitten we nu verder van af.” Kos constateert dat er wisselende scores zijn van zowel opleidingen met als zonder curriculaherziening.

Leuke uitschieter, zo vindt Kos, is luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Die opleiding is van 53 procent positief naar 60 procent positief gegaan. “Dat is ontzettend veel op een grote opleiding. Het gemiddeld aantal studiepunten is 56 en dat is een lekkere start. De positieve bsa’s liggen gemiddeld dichter bij de zestig studiepunten dan net boven de grens van 45.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.