Education

Stapelaar betaalt minder na matige voorlichting

Opeens kon hij niet meer pinnen bij het tankstation. Zonder waarschuwing vooraf had Avans Hogeschool geprobeerd van een eerstejaars student een verhoogd collegegeld van 7650 euro te innen.

De zaak kwam voor de geschillencommissie van Avans, meldt hogeschoolkrant Punt. De student had zich voor een opleiding aan de hogeschool ingeschreven en verwachtte het normale tarief te moeten betalen. Maar toen zijn inschrijving eenmaal was goedgekeurd, behaalde hij het diploma van zijn eerste opleiding, aan een andere hogeschool. Hij volgde het landelijke nieuws niet zo goed, miste de discussie over het verhoogde collegegeld voor tweede opleidingen en moest opeens de volle mep betalen.

Hoe goed moeten onderwijsinstellingen de stapelaars voorlichten? De geschillencommissie van Avans denkt dat de hogeschool dit keer tekort is geschoten en adviseert om deze student zijn opleiding geheel tegen het gewone tarief te laten volgen. Officieel zou hij jaarlijks 7.650 euro moeten betalen, maar dat vindt de geschillencommissie in dit geval niet redelijk. Het college van bestuur zal zich over de kwestie buigen.

 

‘Jaren geleden werd in onze faculteit de democratie afgeschaft. Paradoxaal genoeg kunnen we de leiding van ‘BK City’ slechts aanspreken via een petitie – een genre uit feodale tijden.’

Met deze inleidende woorden roept een petitie bij Bouwkunde het managementteam op tot meer informatie over beleidsmaatregelen. Initiatiefnemer van de petitie is docent geschiedenis Hans van Dijk. Andere medewerkers en de voorzitters van de facultaire studentenraad (fsr) en studievereniging Stylos ondersteunen de petitie.
Zij zijn het gebrek aan communicatie zat en willen het managementteam ‘hulp bieden’ door vijf maatregelen voor te stellen. Zo moet het managementteam (MT) zijn besluiten onmiddellijk nadat deze zijn genomen op de website zetten. Hetzelfde geldt voor personele zaken, begrotingen, jaarrekeningen en financiële vooruitzichten.

Verder moet het MT de vrijheid van meningsuiting binnen het faculteitsgebouw garanderen, waardoor er vrijheid is om toespraken te houden, pamfletten te verspreiden en bijeenkomsten te organiseren.
De decaan moet jaarlijks in september een toespraak houden over ‘de toestand van de faculteit’, waarin hij onder meer zijn langetermijnvisie en de belangrijkste beleidsmaatregelen behandelt.
Na die toespraak zou de faculteitsgemeenschap het MT ter verantwoording moeten kunnen roepen en kritiek kunnen uiten of suggesties kunnen doen. Dit alles via openbare vergaderingen.

Tijdens een door Stylos georganiseerd debat op dinsdag 20 april zei decaan Wytze Patijn de jaarlijkse toespraken een goed idee te vinden. Hij zei hieruit te begrijpen dat zijn overleg met de fsr, de onderdeelcommissie (odc) en de opleidingscommissie ‘niet voldoende is’. “Binnenkort kom ik met de visie ‘My living factory’.”

Financiële informatie wil Patijn echter niet openbaar maken omdat het om bedrijfsgevoelige informatie zou gaan. Bovendien zouden cijfers zonder toelichting weinig zeggen. Informatie die gedeeld is met de fsr en odc kan iedereen volgens Patijn daar opvragen. Hans van Dijk reageerde fel: “Meteen op het web! Alles openbaar!” Patijn zei na enige verdere discussie het commentaar serieus te nemen. “Iedereen die de begroting wil inzien: neem contact op met mij.”

Aanleiding voor de petitie was volgens Van Dijk de inbeslagname van pamfletten van de ‘Bouwkunde Action Group’ tijdens de inaugurele rede van Winy Maas. “Dat mag nooit meer gebeuren”, zei Van Dijk tijdens het debat. Patijn zei daarop dat die actie anoniem was en dus onvergelijkbaar met nu. Met naam eronder kan volgens hem ‘iedereen alles ophangen’.
Een tweede aanleiding voor Van Dijk was apathie onder medewerkers. Het resulteerde in petitieteksten als: ‘Wij willen het MT bevrijden van zijn autisme en het uit de achterkamers lokken’ en: ‘In deze slechte tijden weigeren we ons te onderwerpen aan een beperkend top-down regime. Wij willen de geest terug van 14 mei 2008, de dag na de brand.’ 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.