Education

Stapel verliest mogelijk doctorstitel

Niet alleen is hij geen professor meer, Diederik Stapel mag misschien ook niet langer de doctorstitel voeren. Hij is die titel niet meer waard, meent de Universiteit van Amsterdam.


Ook aan de Universiteit van Amsterdam heeft Stapel “vrijwel altijd geïsoleerd, ongecontroleerd en ongetoetst de dataverzameling/codering/bewerking voor zijn rekening genomen”, aldus het rapport dat vandaag openbaar is gemaakt.


Toch valt niet vast te stellen of Stapel al fraudeerde toen hij het proefschrift schreef waarop hij in 1997 aan de UvA promoveerde. Want deze data zijn intussen vernietigd, conform de richtlijnen.


Als de universiteit de doctorstitel nog kan intrekken, dan zal dat zijn “op grond van uitzonderlijk wetenschappelijk onwaardig gedrag, in strijd met de aan het doctoraat verbonden plichten”, zoals in het Tilburgse onderzoeksrapport wordt geopperd.


De commissie verwijst naar een Duitse zaak, waarin een frauderende wetenschapper zijn doctorstitel om dezelfde reden verloor.


De UvA had zelf een commissie van zwaargewichten (onder leiding van voormalig KNAW-president Pieter Drenth) laten kijken naar het onderzoek dat Stapel tussen 1994 en 1999 aan de universiteit verrichtte. Die heeft gerapporteerd aan de Tilburgse commissie onder voorzitterschap van een andere oud-president van de KNAW, Pim Levelt.

 

Met meevallers uit de aardgasbaten werden enkele technologische topinstituten opgericht, waarin bedrijfsleven en universiteiten samen konden werken. Dat moest de innovatie en kenniseconomie aanjagen.

Maar deze subsidies uit de aardgasbaten waren “niet bedoeld als bron om deze initiatieven ook structureel voort te zetten”, schrijft Verhagen aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen. “Hiervan is nooit sprake geweest en dit is alle betrokkenen bekend.”

Bij hoge uitzondering werd in 2009 van deze regel afgeweken, vanwege de economische crisis. Enkele excellente initiatieven kregen toen de mogelijkheid om door te gaan met overheidsgeld.

Daarom merken de huidige instituten er eigenlijk niets van dat het kabinet een einde maakt aan het zogeheten Fonds Economische Structuurversterking, waar de aardgasbaten in ondergebracht werden. Die bezuiniging betekent immers dat nieuwe projecten niet meer betaald worden. Bestaande projecten krijgen gewoon de afgesproken subsidies, waarna ze zelfstandig verder moeten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.