Education

Stankoverlast Korvezee na jaren aangepakt

Duwo heeft de oorzaak gevonden van het slecht werkende ventilatiesysteem in het studentencomplex aan de Korvezeestraat: lekkages in de ventilatiekanalen. De studentenhuisvester laat het systeem nu deels vernieuwen en deels reinigen en repareren, onder tijdsdruk van de gemeente.

Jarenlang hebben bewoners van het studentencomplex aan de Korvezeestraat geklaagd over de muffe lucht in hun appartementen. Studenten roken het als er bij de buren werd gerookt, kookluchtjes en stof verspreidden zich door de kanalen, er zat schimmel in keukens, toiletten en badkamers.

Duwo deed eens een onderzoek, verving roosters en motoren, reinigde kanalen. Veel hielp het niet. Sterker nog: de klachten namen toe. De studentenhuisvester maande bewoners daarom hun steentje bij te dragen door de toe- en afvoerroosters in hun kamers niet af te dichten. Dat afdichten zou het systeem immers nadelig beïnvloeden.

Maar aan de bewoners blijkt het nu niet te liggen. Er zitten lekkages in de ventilatiekanalen, doordat deze niet goed op de motoren op het dak zijn aangesloten. Volgens Duwo-vestigingsdirecteur Gerrit Dijkstra is dat nooit eerder geconstateerd, omdat het een onzichtbaar mankement was. Maar wel één dat ervoor zorgde dat het balanssysteem (WTW-installatie) dat de binnenlucht afzuigt en frisse, verwarmde lucht inblaast niet sluitend was. Met alle gevolgen van dien. En dat waarschijnlijk al veertig jaar, sinds het complex er staat.

Het onderzoek dat dat heeft uitgewezen, kwam er pas na inmenging van de gemeente en GGD Haaglanden. En die inmenging kwam er nadat 93 bewoners een protestbrief ondertekenden. Ook een uitspraak van de Huurcommissie dwong Duwo tot actie.

De protestbrief betrof een handhavingsverzoek aan de gemeente. Het doel was om te ventilatie te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarop volgde in september 2013 een gesprek tussen bewoners en Duwo, waarbij de gemeente en de GGD aanwezig waren. De laatste heeft toen aangeboden een onderzoek te doen naar de relatie tussen gezondheidsklachten van bewoners – bijvoorbeeld aan de luchtwegen, maar ook over vocht en schimmel – en het ventilatiesysteem.

Uit dat onderzoek, dat klaar was in juni 2014, bleek inderdaad dat het ventilatiesysteem niet goed werkte. Er werd in sommige gevallen te weinig lucht afgevoerd, in andere te weinig lucht naar binnen geblazen en vaak bleek de balans tussen die twee niet in orde. De GGD wees Duwo en de huurders op hun verantwoordelijkheid om het systeem te laten functioneren. Duwo kreeg van de gemeente eerst tot de zomer van 2015 en later tot het einde van dit jaar de tijd om tot een oplossing te komen.

In oktober 2014 kwam daar een uitspraak van de Huurcommissie doorheen, in een zaak aangespannen door een geanonimiseerde huurder. Die stelde dat zijn woongenot was verminderd door ‘ernstige onderhoudsgebreken’. De Huurcommissie liet de kamer onderzoeken en stelde de huurder in het gelijk. “De cv installatie werkt niet naar behoren”, aldus de commissie. En: “Er is sprake van onvoldoende mogelijkheid tot ventilatie van woon- en slaapvertrek waardoor ernstige stankoverlast ontstaat en er veel koude lucht de woning inkomt.” De huurder kreeg met terugwerkende kracht een huurverlaging, ‘totdat het gebrek is hersteld’.

Duwo heeft een aannemer aan het werk gezet om de kanalen schoon te maken, lekkages te dichten door bouwfouten te herstellen en nieuwe motoren op de daken te plaatsen. Het woonblok dat het eerst werd aangepakt, blok 2, is inmiddels klaar. Uit metingen van ingenieursbureau Peutz blijkt ‘dat met het aangebrachte ventilatiesysteem in alle ruimten wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het minimaal benodigde toevoer- en afvoerdebiet per ruimte’.

Achterliggende stukken zijn hier te vinden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.