Education

SR: zorgen om nieuwe curricula

Wisselende tentamenschema’s, nieuwe stof vlak voor tentamens en te veel tussentoetsen. De studentenraad maakt zich zorgen over de nieuwe curricula. Het college van bestuur laat het uitzoeken.


Uit een enquête onder onderwijscommissarissen van de studieverenigingen blijkt volgens de studentenraad (sr) dat bacheloropleidingen in de nieuwe curricula meer tussentoetsen houden dan in het onderwijsdocument Koersen op Studiesucces als randvoorwaarde gold. 


Volgens dat document zou er per 2,5 studiepunten maximaal één toets moeten meetellen voor het cijfer, maar zijn er meer tussentoetsen bij technische aardwetenschappen, elektrotechniek, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, technische bestuurskunde, informatica en molecular science and technology. De laatstgenoemde opleiding zou zelfs twintig van dergelijke toetsen in de eerste periode hebben voor alleen al het vak anorganische chemie.


Veel opleidingen zouden zich niet houden aan de voorwaarde om per week niet meer dan twee tussentoetsen te houden die voor een cijfer meetellen. Toetsen die opleidingen juist vaker zouden moeten geven, zijn slechts zelden te bespeuren. Het gaat om toetsen die alleen bedoeld zijn om te kijken hoe studenten vorderen.


Daar komt volgens de sr bij dat studenten geen tentamen meer maken over het geheel, behalve als zij een herkansing doen. Dat maakt het volgens de sr weliswaar gemakkelijker om het tentamen te halen, maar het zorgt er ook voor dat opleidingen de samenhang in de leerstof niet meer toetsen en studenten niet meer leren plannen. Bovendien zouden er ook in het tweede en derde jaar veel verplichte tussentoetsen zijn en vallen nakijktermijnen na deadlines van inschrijving voor herkansingen.


Verder is de sr niet blij met verschillende tentamenschema’s tussen studies, waardoor studenten niet meer tegelijkertijd tentamens hebben. Dat laatste had als voordeel dat studenten elkaar konden stimuleren om te gaan studeren. Tijdens een vergadering met de sr zei collegelid Anka Mulder dat ze niet wist of ze daar rekening mee ging houden.


Een ander punt van de sr is nieuwe stof die in de laatste week voor het tentamen wordt gegeven, terwijl Koersen op Studiesucces het niet meer dan logisch noemt dat er wat ruimte voor het tentamen zit. Studenten hebben ‘verwerktijd’ nodig, meent de sr.


Tot slot zijn er veel andere verplichtingen voor studenten bijgekomen, zoals: verplichte huiswerkklassen of werkcolleges (bij onder meer technische wiskunde en maritieme techniek) die vaak ook nog eens slecht georganiseerd zouden zijn. Met, bij technische wiskunde, één student-assistent op vijftig studenten. Verder heeft deze opleiding net als molecular science and technology verplichte huiswerkopgaven in de master en zou er in het bachelor eindproject bij Bouwkunde geen keuzevrijheid meer zijn.


Mulder zei verplichtingen ‘niet bezwaarlijk te vinden’ en moeite te hebben met termen als ‘schools’. “Studenten hebben ook recht op structuur.“ Structuur, zo meent de sr, is echter iets anders dan keuzevrijheid: naarmate een studie vordert zouden studenten zelf keuzes moeten kunnen maken om een structuur te volgen.


Mulder bespreekt de evaluatie van de sr met de directeuren onderwijs.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.