Education

Sr wil inzicht in dataverzameling Brightspace

De studentenraad wil dat de TU duidelijk vastlegt welke data de nieuwe virtuele leeromgeving Brightspace gaat verzamelen. “Studenten moeten weten wat er met hun gegevens gaat gebeuren.”

De studentenraad (sr) vroeg tijdens een overlegvergadering met het college van bestuur (cvb) op donderdag 10 november om een aparte regeling over gegevensverzameling door Brightspace in het studentenstatuut. Brightspace is een virtuele leeromgeving die vanaf het tweede semester in 2017 gefaseerd wordt ingevoerd om voorganger Blackboard te vervangen. De studentenraad wil dat in een regeling duidelijk komt te staan welke data de TU bewaart en met welk doeleind.

Sr-lid Max Capelle (Oras) benadrukte dat achter Brightspace een betrouwbaar Canadees bedrijf zit. Ook zei hij met interesse te kijken naar learning analytics, data op basis waarvan onderzoek gedaan kan worden naar het leergedrag van studenten. Maar hij pleitte ook zorgvuldigheid in de omgang met persoonlijke gegevens van studenten.

Privacy
Collegelid Anka Mulder pakte haar mobiel en vroeg: “Wat zou je vrezen? Vanwege het gemak gooien we allemaal onze privacy weg. Als het Apple is, vinden we het niet erg dat ze alles van ons weten. Is het een onderwijsinstelling, dan kijken we heel anders naar de keuze tussen gemak en het opslaan van gegevens.”

Het gaat vooral om duidelijkheid, antwoordde sr-lid Salomon Voorhoeve. “Of je het met de inhoud eens bent of niet, Google en andere grote bedrijven hebben in hun reglement heel duidelijk omschreven wat ze met gebruikersdata doen. Studenten moeten ook weten wat er met hun gegevens gaat gebeuren.”

Ruim opgesteld
Mulder zei te zoeken naar balans. Of daarvoor een nieuwe regeling nodig is, wist ze nog niet. Er staat al een verwijzing naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het studentenstatuut. De afdelingen Legal Services, Onderwijs en Studentenzaken en ICT gaan onderzoeken of dat in de ogen van de universiteit afdoende is.

Het collegelid zei privacybescherming ‘heel belangrijk’ te vinden, maar ervoor te willen waken ‘het kind met het badwater weg te gooien’. “Brightspace kan ons helpen het onderwijs te personaliseren en te verbeteren. Iedereen gaat nu door hetzelfde curriculum. Straks kunnen we rekening houden met achtergronden, kennis en talent. Daarvoor volg je studenten en sla je data op. Een regeling is met reden ruim opgesteld, zodat je met dit soort ontwikkelingen rekening kunt houden.” Bovendien, zo voegde ze eraan toe, ook nu al verzamelen systemen als Blackboard en Osiris veel data van studenten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.