Education

SR: vragen over aandelen Luyben

De studentenraad van de TU Delft wil van rector Karel Luyben duidelijkheid over zijn aandeelhouderschap bij Bird Engineering, een bedrijf dat zaken doet met de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

Thijs Robijns (22), vijfdejaars student civiele techniek. Wil aan het einde van dit studiejaar zijn bachelor halen. Over de master wil hij daarna nog twee tot tweeënhalf jaar doen. Robijns zat een jaar lang in het bestuur van de christelijke studentenvereniging C.S.R. en deed een half jaar vrijwilligerswerk voor het tijdelijke goededoelenrestaurant Happietaria. “Ik ben gezegend met goede ouders. Ze hebben me altijd gesteund in mijn keuzes. En als ze die drieduizend euro extra niet willen betalen, dan ga ik geld lenen. Ik wil wel een master doen, want de bachelor alleen is te breed. Vorig jaar heb ik het bestuur van C.S.R. gedaan, het jaar daarvoor heb ik een half jaar niet gestudeerd omdat ik voor Happietaria heb gewerkt. Ik heb daarmee geïnvesteerd in mijn toekomst, want ik heb andere talenten ontwikkeld dan in mijn studie: in een team werken, groepen sturen, beleidsplannen opstellen, financiële zaken regelen. Dat vind ik belangrijk, want ik wil niet mijn hele leven alleen maar civiel ingenieur zijn.
Ik heb er zelf voor gekozen al deze dingen te doen. Ik snap dat ze langstudeerders aanpakken, al zou ik een uitzonderingsregel voor mensen die een bestuur hebben gedaan goed vinden. Voor het halve jaar dat ik ben uitgelopen doordat ik vakken niet heb gehaald, mogen ze me aanpakken. Dat is mijn eigen schuld.”

Volgens Luyben – zo schreef NRC op zaterdag 22 oktober – heeft hij zijn aandelen voor zijn rectoraat onderhands verkocht, maar moet ‘de feitelijke transactie nog plaatsvinden.’ 


“De sr ziet Karel als integer persoon, maar wil weten hoe zijn aandeelhouderschap  bij Bird Engineering is afgerond”, zegt Hester van der Waa, voorzitter van de studentenraad (sr).


Sinds juli 2009 is Luyben aandeelhouder van het biotechnologiebedrijf Bird Engineering dat  laboratoriumruimte huurt van Technische Natuurwetenschappen (TNW) en daar ook onderzoeksmateriaal aan verkoopt.


Toen Luyben tussen 1998 en 2009 decaan was bij TNW – zo schreef NRC – deed de faculteit zaken met het bedrijf terwijl Luyben daar president-commissaris was.


Ook Delta heeft hierover vragen over gesteld aan Luyben. Hij heeft aangegeven daar schriftelijk op te zullen reageren.


De sr heeft het college van bestuur ook andere vragen gesteld. “In NRC staat ook dat Delta is gevraagd dingen over Waas niet te publiceren. Is dat opgelegd?”, vraagt Van der Waa aan Delta. Volgens hoofdredacteur Frank Nuijens is Delta te verstaan gegeven dat ‘er nare dingen gebeuren met Delta’ als er over Waas gepubliceerd werd.


De raad kan zich niet vinden in het negatieve beeld dat NRC van de TU schetst. “Alle financiële punten zijn achterhaald. De universiteit heeft in zwaar weer gezeten, maar dat heeft zij al onder de loep genomen. Er is al een nulbegroting. Er zijn al stappen gezet in de goede richting.”


‘Kwalijk’ vindt de sr het dat NRC schreef over het studierendement. Dat was volgens de krant mager en zou mogelijk ook financiële gevolgen hebben. “Zorgelijk dat dit wordt aangehaald, want de universiteit is daar met de nota Koers op Studiesucces al een goede weg mee ingeslagen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.