Education

SR voorziet bsa-problemen studieswitchers

De studentenraad voorziet problemen voor studieswitchers nu de norm voor het bindend studieadvies (bsa) dit jaar is verhoogd van dertig naar 45 studiepunten.


Studenten die binnen de TU van studie zijn geswitcht omdat ze een negatief bindend studie advies hebben gehad, kiezen er volgens de studentenraad (sr) nu voor om vakken waar ze een vrijstelling voor hebben opnieuw te doen. Reden daarvoor is dat ze anders de verhoogde bsa-norm niet halen.


De raad gaf in een overleg met het college van bestuur als voorbeeld switchers met vrijstellingen voor veertien studiepunten. Als die punten niet meetellen voor het bsa van de nieuwe studie, betekent dit dat deze switchers van de overige te behalen 46 studiepunten (zestig minus veertien immers) er ook echt 45 moeten halen. Wie dan één driepuntsvak niet haalt, haalt zijn bsa opnieuw niet. Dat zou switchers benadelen ten opzichte van eerstejaars studenten, aldus de sr.


Collegelid Paul Rullmann vindt dat voorkomen moet worden dat switchers dan maar hun vakken met vrijstellingen opnieuw gaan doen, maar wil er geen extra regels voor maken. Hij verwijst naar de hardheidsclausule voor het bsa als iemand één vak niet haalt en raadt studenten aan om dit op te lossen met de studieadviseur. Wel wil hij het bespreken in de bsa-commissie.


De sr noemde ook een ander probleem: de resultaten van de eerste digitale tussentoetsen die meetellen voor het eindcijfer. Bij werktuigbouwkunde was het slagingspercentage volgens de raad 34 procent en bij maritieme techniek zelfs maar 17 procent. Zeker met de verhoging van de bsa-norm in het achterhoofd, baart dat de raad zorgen.


Rullmann zei echter ook positieve geluiden te hebben gehoord. Bij materiaalkunde waren er vijfhonderd deelnemers geweest die in twee groepen toetsen deden. Bij de ene groep was het slagingspercentage 62 procent en bij de ander 66,4 procent, terwijl het vorig jaar gemiddeld 22 procent was. Desalniettemin volgt er nog nader onderzoek. “Ik houd het scherp in de gaten”, zei Rullmann.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.