Education

Sr: studeerbaarheid eerst aanpakken

De studentenraad vindt het verkeerd om eerst de bsa-norm te verhogen en daarna pas het curriculum aan te pakken. De TU heeft echter haast met maatregelen tegen langstuderen.


Een van de afspraken van de universiteitenvereniging VSNU met het ministerie van onderwijs is dat in 2014 zeventig procent van de studenten zijn bachelor binnen vier jaar moet hebben afgerond. Nu ligt dat aantal bij de TU op 22 procent, de laagste score in Nederland.


Omdat dat door het wetsvoorstel tegen langstuderen financiële gevolgen zal hebben voor de universiteit en voor meer dan vijftig procent van de studenten, heeft het college van bestuur vorige week besloten diverse maatregelen te nemen. 


Zo verhoogt de TU per september 2012 de norm van het bindend studieadvies (bsa) van dertig naar 45 studiepunten. Uiterlijk een jaar later moet de studielast per opleiding beter zijn afgestemd op het aantal te behalen studiepunten en volgt blokonderwijs bij de bacheloropleidingen.


Onderwijs in blokken moet het aantal parallel geprogrammeerde vakken verminderen, de samenhang in het curriculum vergroten, het aantal tentamens verminderen en geconcentreerde studie bevorderen. Studenten zouden daarmee niet meer twee studiepieken per jaar hebben, maar hun studielast uitsmeren. 


Ook verandert per september 2013 het toetsbeleid: studenten moeten binnen zekere grenzen onvoldoendes kunnen compenseren en tijdig aan tussentoetsen en repetitormogelijkheden mee kunnen doen om te voorkomen dat zij achterop raken. “Internationaal bestaat dit compensatoir toetsen al lang met het grade point average”, zegt collegelid Paul Rullmann. 


Vanaf komend collegejaar moeten faculteiten afstudeertrajecten in de masterfase beter in de gaten houden om vertraging te voorkomen.


Extracurriculaire activiteiten die een relatie hebben met de opleiding tot ingenieur – bijvoorbeeld projecten als Nuna en Ecorunner – kunnen per direct een plaats krijgen binnen het curriculum, via een minor of via goedkeuring door de examencommissie.


De studentenraad (sr) laat weten teleurgesteld te zijn en verwijst naar een uitspraak van directeur onderwijs en studentenzaken Anka Mulder. Zij zei tijdens een denktankbijeenkomst Langstudeerders op 18 maart: “Als wij over een jaar het bindend studieadvies naar 45 punten hebben verhoogd en verder niets hebben gedaan, dan zou ik dat echt een schandaal vinden.”


Nu laat het college van bestuur dat schandaal doelbewust plaatsvinden, aldus de sr. “Er is straks niets gedaan aan de studeerbaarheid van de propedeuse op het moment dat het bindend studieadvies verhoogd wordt.” De studentenraad adviseert om eerst de studeerbaarheid aan te pakken en dan pas te kijken naar eisen, al is de raad tegen een hogere bsa-norm.


Mulder staat nog steeds achter haar uitspraak. “Het gaat om de student én de opleiding. Het gaat om een samenhangend pakket van maatregelen die bijdragen aan studiesucces en verkorten van studieduur. Dat betekent niet dat ze dan ook automatisch aan elkaar moeten zijn geknoopt en op exact hetzelfde moment ingevoerd.”


Mulder verwijst naar de overheid die maatregelen tegen langstuderen per collegejaar 2012-2013 invoert. “Waar mogelijk doen wij dat ook met onze maatregelen, waar dat niet lukt, worden ze in 2013-2014 ingevoerd.”

De studenten luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R) doen de recordpoging ter ere van het dertiende lustrum van hun studievereniging. De Mona Lisa moet twintig bij dertig meter groot worden, verdeeld in kleine stukjes. Die stukjes moeten in teams van twee personen beschilderd worden, aan de hand van een voorbeeld op een A4-tje.
De poging om in het Guinness Book of Records te komen stond eerder gepland op 8 juni, maar door slechte weersvoorspellingen zagen de studenten er vanaf. De Mona Lisa zou die dag op de Markt in Delft geschilderd worden, nu hebben de studenten het Damveld van camping de Krabbeplaat bij Brielle uitgekozen. Daar zijn de aankomend eerstejaars studenten L&R op faculteitsweekend.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.