Education

Sportkaart duurder, minder ict in onderwijs

Een duurdere sportkaart, minder investeringen in ict in het onderwijs en een stop op nieuwbouw. Het zijn drie voorbeelden van maatregelen die de universiteitsdienst neemt om de komende jaren 11,2 miljoen euro te besparen.


De universiteitsdienst (UD) bestaat uit twaalf afzonderlijke grotere en kleinere diensten als de universiteitsbibliotheek, facilitair management en vastgoed en ict. Allemaal leveren zij ongeveer tien procent in van hun budget.

De plannen van de UD zijn onderdeel van de 45 miljoen euro die de universiteit de komende twee of drie jaar als geheel wil besparen. Ze vallen uiteen in drie categorieën: interne bezuinigingen, samenwerking met andere diensten en gedetacheerde dienstverlening.

De universiteitsbibliotheek (die in totaal 1,7 miljoen euro moet inleveren) wil onder meer geld besparen door voorzichtiger om te gaan met de omvang van de collectie en door de dienstverlening aan studenten en TU-medewerkers te versoberen.


Facilitair management en vastgoed (fmvg, min 2 miljoen) heeft een stop gezet op investeringen in nieuwbouw. Ook wil deze dienst de huur van onderwijsruimte in het voormalige KPN-gebouw aan de Rotterdamseweg 380 opzeggen en contracten voor onderhoud van gebouwen en energie opnieuw tegen het licht houden.


Ook moet fmvg een antwoord vinden op de vraag hoe om te gaan met ruimteoverschot. Verschillende faculteiten hebben immers laten weten ruimte te willen afstoten, maar dat levert de universiteit geen besparing op als die niet opnieuw wordt gebruikt.


De afdeling ict (min 2,5 miljoen) wil korten op inhuur van externe krachten, wat bijvoorbeeld betekent dat vernieuwing van ict-systemen wordt uitgesteld. Ook investeringen in ict in het onderwijs worden teruggeschroefd.

Onderwijs en studentenzaken (O&S, min 1,2 miljoen euro) is van plan de prijs van de sportkaart met tien euro te verhogen. Ook de besparing op garantiemaanden voor studenten, waarover al langere tijd wordt gesproken, is onderdeel van de plannen van O&S. Verder wil de dienst alleen nog digitaal met studenten communiceren en ze dus geen brieven meer sturen.

Marketing en communicatie (min 0,9 miljoen) gaat minder investeren in de werving van bachelorstudenten. Verder staat bij deze dienst het gastschrijverschap ter discussie. Moet dat doorgaan zoals nu, dus gefinancierd door de universiteit, is er een fonds te vinden dat geld wil bijleggen of moet het helemaal worden opgeheven?


Ook samenwerking tussen de diensten zou geld moeten opleveren. Zo moet er één career centre komen, één international office voor buitenlandse medewerkers en studenten, één multimedia service en één collegezalenpool om efficiënter te roosteren.

De UD omvat 750 fte centrale medewerkers en 350 fte medewerkers die bij de faculteiten zijn gedetacheerd. Of op die laatste categorie veel te bezuinigen valt, is de vraag. Volgens college van bestuurlid Paul Rullmann is het aantal gedetacheerden al minimaal. De faculteiten en de diensten onderhandelen momenteel over deze groep. De besparingen bij de UD zullen ongeveer vijftig arbeidsplaatsen kosten.

Half september moeten de plannen van de ondersteunende diensten verder uitgewerkt zijn.

Vol vertrouwen verscheen zwem- en waterpolovereniging Wave zondag met drie teams aan de start bij de ‘trio-triatlon’ in Aalsmeer, een estafetterace waarbij elk van de drie onderdelen door een andere atleet wordt verricht. Het zelfvertrouwen werd zeker niet beschaamd, want de Delftse studenten legden beslag op de eerste, derde en vierde plaats. Het eerste team bleek verreweg het snelste van het 23 trio’s tellende deelnemersveld. Louis Schaarenburg kwam na 20.20 minuten en 1500 meter zwemmen als eerste uit het water, waarna een ontketende Albert Drenth de snelste tijd op de fiets neerzette: veertig kilometer in 55.09. Met de 36.06 van loper Marco Janssen en de wisseltijden erbij gerekend leverde dat een eindtijd op van 1:54.03. Dat was niet alleen ruim vijf minuten sneller dan het als tweede geëindigde Upstream 1, maar tevens een nieuw parkoersrecord. Wave 2 en 3 finishten respectievelijk als derde en vierde team. “We hebben sowieso heel goede zwemmers”, verklaarde triatloncommissaris Lennart Middel van Wave de opmerkelijke prestaties. “Sinds we ook een triatlonafdeling binnen de vereniging hebben, is het aantal sterke atleten alleen maar toegenomen.”

Een goed begin dus van het nieuwe winterseizoen voor Wave, wat niet gezegd kan worden van de seizoensouverture van handbalvereniging Torius. Het jaarlijkse strandhandbaltoernooi bij Hoek van Holland werd te elfder ure afgelast in verband met de schietpartij van een week eerder. “Maandag vertelde de gemeente ons nog dat het door mocht gaan, maar na overleg tussen politie en provincie op woensdag werd besloten het alsnog af te gelasten”, aldus toernooicommissaris Ole Nyhuis. Hij liet zich hierdoor niet uit het veld slaan: “Volgend jaar gaan we er weer wat moois van maken, waarschijnlijk op een andere plek.”

Het overgebleven plukje leden van roeivereniging Laga lieten zich evenmin uit het veld slaan in 2002. ‘Toen worstelde Laga nog met een drastisch ledentekort, maar op dit moment is het de snelst groeiende studentenvereniging van Nederland’, aldus een juichend persbericht van de afdeling ‘Media Relaties’. De club kon in de afgelopen periode 308 nieuwe eerstejaarsstudenten als kersverse leden noteren. ‘Dat betekent grofweg een groei van twaalfhonderd procent vergeleken bij het aantal leden van zes jaar geleden.’ Het bestuur schrijft de opvallende groei onder meer toe aan een professionalisering van de vereniging en het openstellen voor niet-corpsleden om lid te worden van de oorspronkelijke ondervereniging van het Delftsch Studenten Corps.

Een heel ander DSC, de Delftsche Schaak Club, opende het nieuwe seizoen traditiegetrouw met een schaaksimultaan van de heersende clubkampioen. Dit jaar was dat Jan Peter van Zandwijk, die vorige week maandag in het Denksportcentrum aan de Zusterlaan de helft van zijn twintig uitdagers versloeg. Naast zes remises verloor de clubkampioen ook nog vier partijen. Met 13 punten uit 20 haalde hij een gemiddelde van 65 procent.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.