Campus

Sport

Vol vertrouwen verscheen zwem- en waterpolovereniging Wave zondag met drie teams aan de start bij de ‘trio-triatlon’ in Aalsmeer, een estafetterace waarbij elk van de drie onderdelen door een andere atleet wordt verricht.

Het zelfvertrouwen werd zeker niet beschaamd, want de Delftse studenten legden beslag op de eerste, derde en vierde plaats. Het eerste team bleek verreweg het snelste van het 23 trio’s tellende deelnemersveld. Louis Schaarenburg kwam na 20.20 minuten en 1500 meter zwemmen als eerste uit het water, waarna een ontketende Albert Drenth de snelste tijd op de fiets neerzette: veertig kilometer in 55.09. Met de 36.06 van loper Marco Janssen en de wisseltijden erbij gerekend leverde dat een eindtijd op van 1:54.03. Dat was niet alleen ruim vijf minuten sneller dan het als tweede geëindigde Upstream 1, maar tevens een nieuw parkoersrecord. Wave 2 en 3 finishten respectievelijk als derde en vierde team. “We hebben sowieso heel goede zwemmers”, verklaarde triatloncommissaris Lennart Middel van Wave de opmerkelijke prestaties. “Sinds we ook een triatlonafdeling binnen de vereniging hebben, is het aantal sterke atleten alleen maar toegenomen.”

Een goed begin dus van het nieuwe winterseizoen voor Wave, wat niet gezegd kan worden van de seizoensouverture van handbalvereniging Torius. Het jaarlijkse strandhandbaltoernooi bij Hoek van Holland werd te elfder ure afgelast in verband met de schietpartij van een week eerder. “Maandag vertelde de gemeente ons nog dat het door mocht gaan, maar na overleg tussen politie en provincie op woensdag werd besloten het alsnog af te gelasten”, aldus toernooicommissaris Ole Nyhuis. Hij liet zich hierdoor niet uit het veld slaan: “Volgend jaar gaan we er weer wat moois van maken, waarschijnlijk op een andere plek.”

Het overgebleven plukje leden van roeivereniging Laga lieten zich evenmin uit het veld slaan in 2002. ‘Toen worstelde Laga nog met een drastisch ledentekort, maar op dit moment is het de snelst groeiende studentenvereniging van Nederland’, aldus een juichend persbericht van de afdeling ‘Media Relaties’. De club kon in de afgelopen periode 308 nieuwe eerstejaarsstudenten als kersverse leden noteren. ‘Dat betekent grofweg een groei van twaalfhonderd procent vergeleken bij het aantal leden van zes jaar geleden.’ Het bestuur schrijft de opvallende groei onder meer toe aan een professionalisering van de vereniging en het openstellen voor niet-corpsleden om lid te worden van de oorspronkelijke ondervereniging van het Delftsch Studenten Corps.

Een heel ander DSC, de Delftsche Schaak Club, opende het nieuwe seizoen traditiegetrouw met een schaaksimultaan van de heersende clubkampioen. Dit jaar was dat Jan Peter van Zandwijk, die vorige week maandag in het Denksportcentrum aan de Zusterlaan de helft van zijn twintig uitdagers versloeg. Naast zes remises verloor de clubkampioen ook nog vier partijen. Met 13 punten uit 20 haalde hij een gemiddelde van 65 procent.

Van zijn geboorte op de eerste dag van 1944 tot zijn afscheidsrede vorige maand, bouwde prof.dr. Geert Jan Olsder een curriculum vitae op van maar liefst vijfendertig pagina’s. “Iedere scheet staat erin, volgens decaan Lenstra”, relativeert de Groninger. “Ik heb alle publicaties en activiteiten bijgehouden, dan heb ik het tenminste compleet.”
In 1983 werd hij hoogleraar wiskundige systeemtheorie in Delft. Hij en zijn eveneens Groningse vrouw twijfelden wel even over de Randstad. Toch vertrokken ze met hun drie kinderen uit Twente, waar Olsder na zijn studie en promotie in Groningen was gaan werken. Eerst bij de universiteit, later bij Thales.
In Delft werkte Olsder met zijn onderzoeksgroep aan de ontwikkeling van de wiskundige systeemtheorie. Onderzoek deed hij het liefst, zo zegt hij. “Dat is creatief, dan maak je iets dat er over vijf jaar nog is.” Maar hij wisselde het met veel plezier af met onderwijs en sinds 1999 met zijn taken als conrector.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.