Education

Splitsing van Bureau rond

Het Bureau van de universiteit is deze week officieel opgesplitst in een staf voor het college van bestuur en een Universitair Service Centrum. Maandag bereikten de bonden en het college hierover een akkoord.

br />
,,Na een rommelige periode ontstaat nu enige helderheid”, meldt een Nieuwsbrief de Bureau-medewerkers. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat bonden en college het eens werden over de invulling van de vijftig man sterke staf. Maar na overleg in klein comité zijn de partijen eruit wie in zijn ‘oude’ functie mag terugkeren. Aan de namenlijst die het cvb in november voorlegde zijn vijf mensen toegevoegd.

De plaatsingen in de staf, die het college na een conflict met de bonden moest betitelen als ‘voorgenomen’ functie-invullingen, zijn nu zo goed als definitief. Al hangt er nog het etiket ‘voorlopig’ aan totdat na de zomer het hele reorganisatieproces is afgerond.

Aanvankelijk vonden de bonden dat dertien banen onterecht als ‘nieuwe functie’ waren aangemerkt. Over twee functies werd extern advies aangevraagd, dat het college van bestuur in het gelijk stelde. Over de elf overige medewerkers sprak het kleine comité. Volgens de bonden zijn er ‘verschillende oorzaken’ waardoor een aantal van hen toch niet geplaatst wordt in de staf, zoals het feit dat in het kader van loopbaanbeleid individuele afspraken zijn gemaakt.

Het Universitair Service Centrum is een tijdelijke constructie. Onderdelen hiervan zullen tijdens de reorganisatie opgaan in het Bedrijven of Studenten Service Centrum, in facultaire clusterdiensten of in een Universitair Diensten Centrum.
(A.d.J)

Het Bureau van de universiteit is deze week officieel opgesplitst in een staf voor het college van bestuur en een Universitair Service Centrum. Maandag bereikten de bonden en het college hierover een akkoord.

,,Na een rommelige periode ontstaat nu enige helderheid”, meldt een Nieuwsbrief de Bureau-medewerkers. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat bonden en college het eens werden over de invulling van de vijftig man sterke staf. Maar na overleg in klein comité zijn de partijen eruit wie in zijn ‘oude’ functie mag terugkeren. Aan de namenlijst die het cvb in november voorlegde zijn vijf mensen toegevoegd.

De plaatsingen in de staf, die het college na een conflict met de bonden moest betitelen als ‘voorgenomen’ functie-invullingen, zijn nu zo goed als definitief. Al hangt er nog het etiket ‘voorlopig’ aan totdat na de zomer het hele reorganisatieproces is afgerond.

Aanvankelijk vonden de bonden dat dertien banen onterecht als ‘nieuwe functie’ waren aangemerkt. Over twee functies werd extern advies aangevraagd, dat het college van bestuur in het gelijk stelde. Over de elf overige medewerkers sprak het kleine comité. Volgens de bonden zijn er ‘verschillende oorzaken’ waardoor een aantal van hen toch niet geplaatst wordt in de staf, zoals het feit dat in het kader van loopbaanbeleid individuele afspraken zijn gemaakt.

Het Universitair Service Centrum is een tijdelijke constructie. Onderdelen hiervan zullen tijdens de reorganisatie opgaan in het Bedrijven of Studenten Service Centrum, in facultaire clusterdiensten of in een Universitair Diensten Centrum.
(A.d.J)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.