Education

SP: Te veel extra studiekosten

Studenten hebben te veel extra studiekosten naast hun collegegeld. Dat vinden jongerenorganisatie Rood van de SP en de Tweede Kamerfractie van dezelfde partij.

Naast hun collegegeld zijn studenten gemiddeld 750 euro kwijt aan extra studiekosten. Dat concludeert de SP na een onderzoek onder 566 studenten aan universiteit, hbo en mbo. Voor universitaire studenten is dit bedrag met 686 euro gemiddeld iets lager.

Onder extra studiekosten verstaat de SP onder meer kosten voor studiereizen en aanbevolen boeken die later toch noodzakelijk blijken te zijn. Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat opleidingen duidelijker aangeven welke extra studiekosten studenten kunnen verwachten. Bovendien vindt haar partij het zorgelijk dat onderwijsinstellingen kosten doorberekenen aan de student. Leijten: “Studenten geven aan dat zij verplicht worden een laptop aan te schaffen, terwijl de onderwijsinstelling op de computervoorziening bezuinigt.”

In een steekproef bekeken de SP-ers de brochure van de Delftse opleiding bouwkunde en vonden de extra studiekosten niet vermeld. Terwijl die hoog kunnen uitvallen door de maquettes die de bouwkundestudenten moeten maken. “Wat opviel in Delft was dat studenten bouwkunde het materiaal voor hun maquettes zelf moeten betalen. Terwijl studenten industrieel ontwerpen zeggen een deel van de materiaalkosten van de opleiding te krijgen”, zegt Leijten.

De kosten voor werkstukken zo laag mogelijk houden, draagt mogelijk niet bij aan een goed studieresultaat. “Een Delftse student vertelde ons dat een opgepoetste presentatie met mooiere materialen vaak tot hogere cijfers leidt. Presentatie is misschien belangrijk, maar het zou toch moeten gaan om de inhoud.” (MM)

Naast hun collegegeld zijn studenten gemiddeld 750 euro kwijt aan extra studiekosten. Dat concludeert de SP na een onderzoek onder 566 studenten aan universiteit, hbo en mbo. Voor universitaire studenten is dit bedrag met 686 euro gemiddeld iets lager.

Onder extra studiekosten verstaat de SP onder meer kosten voor studiereizen en aanbevolen boeken die later toch noodzakelijk blijken te zijn. Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat opleidingen duidelijker aangeven welke extra studiekosten studenten kunnen verwachten. Bovendien vindt haar partij het zorgelijk dat onderwijsinstellingen kosten doorberekenen aan de student. Leijten: “Studenten geven aan dat zij verplicht worden een laptop aan te schaffen, terwijl de onderwijsinstelling op de computervoorziening bezuinigt.”

In een steekproef bekeken de SP-ers de brochure van de Delftse opleiding bouwkunde en vonden de extra studiekosten niet vermeld. Terwijl die hoog kunnen uitvallen door de maquettes die de bouwkundestudenten moeten maken. “Wat opviel in Delft was dat studenten bouwkunde het materiaal voor hun maquettes zelf moeten betalen. Terwijl studenten industrieel ontwerpen zeggen een deel van de materiaalkosten van de opleiding te krijgen”, zegt Leijten.

De kosten voor werkstukken zo laag mogelijk houden, draagt mogelijk niet bij aan een goed studieresultaat. “Een Delftse student vertelde ons dat een opgepoetste presentatie met mooiere materialen vaak tot hogere cijfers leidt. Presentatie is misschien belangrijk, maar het zou toch moeten gaan om de inhoud.” (MM)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.