Science

Short news science

Twinkling tile
Interactive and coloured lighting tiles you can play with by jumping on them have won the National Sport Innovation Prize.

Inventor David Klein (IDE) of ‘Twinkeltegel’ received the prize at the Sport, Science and Technology conference held in Eindhoven last November. The organisation (Sports & Technology, NOC-NSF and Innosport) values active leisure and physical play for children, believing that the interactivity, dynamics and colourful appearance will appeal to children who have grown up with computers and internet. The company Kompan has brought the tile on the market. www.twinkeltegel.nlDoctorates

‘Water’ is the theme of the TU’s 170th anniversary or ‘Dies’. It’s hardly surprising then that both honorary doctorates handed out at the festivities last Tuesday were water-related. Professor Murugesu Sivaplan (Univerity of Illinois), proposed by Prof. Huub Savenije and Prof. Stefan Uhlenbrook (CEG), is renowned for introducing the issues of scale in hydrology (why do hydrological processes behave differently or dominate at different scales). He also initiated the science of predicting in ungauged basins and of ‘socio-hydrology’: hydrology in a landscape changing under human interference. With the other doctorate, Prof. Mark van Loosdrecht honoured Jos Paques, director of Paques water technology. In the 1980s, Paques started biogas production in sewage treatment, and thirty years later Paques water technology is a world leader in biogas reactors and other technologies that contribute to water and energy savings. 

www.scribd.com/doc/77872624/Laudatio-Sivaplan

www.scribd.com/doc/77873273/Laudatio-Paques


Brainscan

“We want to record motoric brainactivity very precisely: every microsecond with a 2 millimeter resolution.” Professor Frans van der Helm (3mE) won a 3.5 million euros ERC grant to develop a new method for very precise recordings of brainactivity over time. This so-called 4D (3D and time) brainscan method will be developed in cooperation with Prof. Gert Kwakkel of the VU Medical Centre. Instead of the conventional fMRI method, which they deem too slow, the researchers will use electrical EEG signals. 

Uit het wetsvoorstel dat staatssecretaris Zijlstra dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat hij enigszins tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de Raad van State. Boetes voor instellingen leiden volgens de Raad mogelijk tot hogere rendementen, ‘maar het kan de waarde van de diploma’s devalueren, indien de instelling over onvoldoende tijd of middelen beschikt om het onderwijs en de studiebegeleiding te intensiveren’.
Zijlstra schrijft de opvattingen van de Raad op dit punt te delen. Hij verandert de langstudeerboete voor instellingen daarom in een ‘generieke korting’ van naar schatting 190 miljoen euro op het hogeronderwijsbudget. Die moet volgens het principe van evenredige verdeling worden opgebracht.
Wat betreft het overgangsrecht voor huidige studenten voorziet hij geen problemen. Invoering van de wet in september 2011 is volgens hem juridisch houdbaar. De Raad van State adviseerde om de wet ‘cohortsgewijs’ in te voeren, maar dat wil Zijlstra niet omdat hij volgend collegejaar dan onvoldoende kan bezuinigen.

Ook het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de Harmonisatiewet (1988), waarnaar de Raad van State verwijst, brengt hem niet op andere gedachten. Die wet was volgens hem veel ingrijpender dan zijn plannen met de langstudeerders. Die moeten weliswaar meer collegegeld gaan betalen, maar verder worden hun geen beperkingen opgelegd. Zijlstra schrijft dat ‘geen enkele student als gevolg van dit wetsvoorstel met zijn opleiding hoeft te stoppen’. Ze kunnen het verhoogde collegegeld immers lenen.

De kritiek van de Raad dat het effect van zijn maatregel – 25 procent minder langstudeerders – niet bewezen is, pareert Zijlstra onder meer met ‘de ervaringsregel dat wanneer bepaalde (publieke) voorzieningen of vormen van dienstverlening van welke aard dan ook duurder worden, daarvan kritischer gebruik wordt gemaakt’. Hij gaat nog kijken naar de mogelijkheden voor instellingen om langstudeerders te kunnen uitschrijven, al stelt hij dat daarbij ‘zorgvuldigheid is geboden’, omdat dit ‘grote gevolgen kan hebben voor studenten’.

De studentenbonden reageren teleurgesteld op het wetsvoorstel. Volgens de Delftse studentenvakbond VSSD bewijst de wijziging van het wetsvoorstel dat het Zijlstra niet om het tegengaan van langstuderen gaat, maar om kil bezuinigen.

De studenten constateren net als de landelijke studentenclubs LSVb, ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen dat instellingen nu juist worden geprikkeld om langstuderen te bevorderen. De VSSD: “De totale maatregel moet 370 miljoen aan bezuinigingen opleveren. Hiervan wordt een deel door de boetes voor studenten betaald. Het deel dat overblijft, wordt gespreid betaald door alle hoger onderwijsinstellingen. Wanneer studenten langer gaan studeren, betalen zij meer boete en worden de instellingen automatisch minder gekort.”
De studenten hopen dat de Eerste en Tweede Kamer niet akkoord zullen gaan met het wetsvoorstel. En anders start de LSVb wellicht een rechtszaak, aldus voorzitter Sander Breur.

De universiteitenvereniging VSNU beraadde zich woensdagochtend, net als overigens de TU Delft, nog op een reactie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.