Science

Short news science

Takanishi
For the past two decades, Professor Atsuo Takanishi, from Japan’s Waseda University, has been busy developing humanoid robots, especially for use in medicine, healthcare and wellbeing.

Other products from the Takanishi lab are talking robots that speak Japanese, and Kabian, an emotions displaying robot. Next Thursday Prof. Takanishi will be a featured speaker and honored guest at the Robotics seminar. robotics.tudelft.nl/?q=talks


Haptics awarded

PhD student Oscar van de Ven (MSc) has been awarded the ‘Tata Steel Prize’ for his design of a haptic control system. The system, designed for the assembly of small devices, gives the user a ‘feeling’ for what happens by feeding back the forces at the gripper to the remote control. Van de Ven will receive the 5,000 euros award at a ceremony of the Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, next Wednesday in Haarlem.


Scarce materials

The increasing pressure on raw materials is the theme of Kivi Niria’s annual congress, held on 23 November at TU Delft’s Aula. The engineers’ institute wants its members to think about smart materials use. Topics during the congress include material scarcity: what materials are needed and where do we get them from. Optimal material use will also be discussed, including new design methods and recovery techniques. www.kiviniria.netBranson

One wants hundreds of thousands of tourists to make environmentally friendly trips into space, while the other develops a new environmentally friendly public transport system involving an extremely rapid electric bus that drops all passengers off at their doorsteps. Last Monday, the two visionaries, Sir Richard Branson, owner of Virgin Galactic, and Prof. Wubbo Ockels, the inventor of the Superbus, met in Rotterdam. Ockels picked up Branson from Rotterdam airport with his Superbus.


Eco congress

Ecological design is the key to solving many of our current problems, such as material scarcity, loss of biodiversity and public health. So says the organization of the EURO’11 conference on ecological design of the urban and rural environment. The two-day program features speakers from the TU, and from various Dutch and international ecological institutions. The program also includes an excursion to the Netherlands’ last wilderness: Oostvaardersplassen. euro.citg.tudelft.nl

Mijn zoon Felix van tien komt mokkend uit school. Met een score van 85 is hij weer niet boven het gemiddelde uitgekomen tijdens de tempotoets rekenen. “Ik kan die sommetjes best wel, mam. Maar als het zo snel moet dan lukt het niet meer.” Een testje wijst uit dat Felix de sommetjes inderdaad kent. Hij heeft vooral last van de opgelegde tijdsdruk. Hierdoor wordt hij traag in zijn denken. Als de druk erg hoog is kan hij zelfs helemaal blokkeren.
Samen verzinnen we een beeld waardoor Felix ontspannen blijft en plezier beleeft aan het rekenen. Het wordt een soepele tijger die het leuk vindt om zalmen uit een riviertje te vissen. Hiervoor hoeft hij alleen maar uit te halen met zijn poot. Natuurlijk staan de zalmen voor de sommetjes en symboliseert de rivier de tijd die doortikt.
Felix vindt het een grappig plaatje. Hij ontspant zich en stelt zich het tafereel voor. De toets die we daarna doen, levert een score op van 112. Goed voor een vreugdedansje door de kamer. De dinsdag daarop krijgt hij de toets op school. Voordat hij begint denkt hij aan de vissende tijger, met als resultaat: een score van 128. Een verbetering van 49 procent ten opzichte van zijn gebruikelijke score. We zijn er allebei van onder de indruk.
Deze ervaring stemt tot nadenken. Als mijn zoon zoveel beter presteert door het ontspannen van zijn geest, dan geldt dat natuurlijk ook voor mijzelf en voor wetenschappers die de hele dag met hun hoofd bezig zijn. Ergens is het logisch dat je concentratie en creativiteit verbeteren door ontspanning.
Ik besluit om maar eens een kopje thee te zetten en filosofeer nog wat over studenten die voorafgaand aan hun tentamen een geleide fantasie krijgen. Hoogleraren die mediteren op een inspirerende intreerede. Promovendi die training krijgen in het ontspannen van hun geest, waardoor ze minder tijd verspillen aan vruchteloos gepieker…
Misschien maar wat dichter bij huis beginnen en iedere dag een poosje uit het raam staren. Wie weet wat voor creatieve ideeën daar uit voortvloeien.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.