Education

September duur voor piepjonge student

September blijft een peperdure maand voor piepjonge eerstejaarsstudenten. Onderwijsminister Plasterk blijft het te duur en omslachtig vinden om hen tegemoet te komen in hun eerste studiemaand. Het gaat om studenten die op 1 juli nog geen 18 jaar zijn.

Voor deze groep studenten geldt dat ze tot en met september vallen onder de kwartaalsystematiek van de kinderbijslag. Daardoor hebben zij nog geen OV-kaart en studiefinanciering op het moment dat het studiejaar van start gaat.

De minister meldde de Tweede Kamer eind vorig jaar al dat het ondoenlijk en duur zou zijn om deze groep studenten te compenseren voor de ene maand waarin ze hun reiskosten volledig zelf moeten betalen. Toch zegde hij toen, onder druk van zijn eigen partij, nader onderzoek toe. Dat heeft hem niet op andere gedachten gebracht.

Aanpassing van de kwartaalsystematiek van de kinderbijslag die de studenten tot en met september ontvangen vindt Plasterk te ingrijpend. Dat geldt voor hem ook voor het terugvorderen van een maand kinderbijslag in ruil voor studiefinanciering. Het verstrekken van een ov-kaart in september kost drie miljoen euro en dat vindt Plasterk te duur.

De TU gaat onderzoek doen voor Rotterdamse plannen op gebied van energie, klimaat, duurzaamheid en water. Burgemeester Opstelten en rector Fokkema tekenen daartoe een convenant op het Kivi-Niria jaarcongres ‘Reinventing Delta Life’ op donderdag 30 oktober in de aula. Waterbouwkundige prof.dr.ir. Nick van de Giesen noemt als voorbeeldprojecten ‘Rotterdam Climate Initiative’ en ‘Rotterdam Climate Proof’. Het eerste richt zich op vermindering van CO2-uitstoot, het tweede op aanpassing aan klimaatverandering. De uitwerking van CO2-afvang en -opslag roept veel onderzoeksvragen op, net als de realisatie van ‘groene daken’ en waterpleinen in de stad als antwoord op wateropvang en -opslag. Daarnaast zijn warmte in de stad en veiligheid bij overstromingen onderwerpen van studie. Rotterdam is een van de zogenaamde hotspots in het onderzoekprogramma ‘Kennis voor Klimaat’ van de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Via het convenant komt nu ook Delft in beeld met naast de TU het Unesco-instituut IHE en Deltares.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.