Education

In september duidelijkheid over aantal te schrappen banen

Het duurt tot 13 september voor duidelijk wordt hoeveel banen er nu precies bij de ondersteunende diensten worden geschrapt. “Een verstandig besluit”, oordeelt ondernemingsraadvoorzitter Kees Daleboudt.

“Met getallen veroorzaak je nu alleen maar onnodige onrust. Ik vond het destijds onverstandig om streefpercentages openbaar te maken.”

Op 13 september mag duidelijk worden hoeveel banen zullen verdwijnen, wie gedwongen zal worden ontslagen wordt pas later duidelijk. Gedwongen ontslagen zijn immers pas aan de orde als er geen mogelijkheid blijkt te zijn om iemand (bijvoorbeeld) te herplaatsen.

Kees Daleboudt verwacht niet dat het getal van 450 te schrappen fte’s uiteindelijk veel omlaag zal gaan. “Minder dan 400 fte’s lijkt me al onwaarschijnlijk. Maar pin me alsjeblieft niet vast op getallen.” Voor het zover is wil de ondernemingsraad immers kritisch kijken naar de schetsen voor een nieuwe organisatie, die op 2 juli worden gepresenteerd. “Het moeten werkbare plannen zijn, geen papieren werkelijkheid die in de praktijk heel anders kan uitpakken. Als dat niet zo is, hebben dit college en de or een probleem. Dat zou wel de eerste keer zijn.”

Vorige maand werden in een nieuwsbrief de streefpercentages bekend gemaakt van het aantal te schrappen fte’s per functieonderdeel. Om hoeveel mensen het in absolute getallen gaat, valt nog niet zo makkelijk vast te stellen: een functiegebied is namelijk niet hetzelfde als een organisatieonderdeel. Om een voorbeeld te geven: de dienst technische ondersteuning vormt slechts een onderdeel van het functiegebied ‘ict-ondersteuners’, want daaronder valt iedereen die op de TU Delft ‘iets met ict doet’.

De vraag is dus wat die streefpercentages betekenen in harde getallen. Als bij ict-ondersteuners 40 tot 45 procent van de fte’s verdwijnt, over hoeveel mensen hebben we het dan? Maar het college van bestuur vindt het geen goed idee om die absolute getallen per functieonderdeel vrij te geven. Het nu al uitrekenen van een aantal mensen dat per functiegebied weg moet, zou een vertekend beeld geven, meent zij. De percentages in de nieuwsbrief kunnen nog veranderen. Pas als de percentages vaststaan wil het college zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er per functiegebied verloren zullen gaan en welke banen zullen verdwijnen. Dat zal na de zomervakantie zijn.

Uit de SBS-reorganisatie van 2002 valt lering te trekken, vindt de or-voorzitter. “Reorganisaties worden altijd gebruikt om oude rekening te vereffenen. Dat kun je nooit helemaal voorkomen, omdat het zich vaak op hoge niveaus afspeelt. Maar de or moet er wel alert op zijn.” Ook de onhandige herplaatsing bij de SBS-reorganisatie en het inschakelen van dure externe adviseurs verdienen geen herhaling, meent hij.

Daleboudt noemt het ‘een waarheid als een koe’ dat bij een reorganisatie de beste werknemers het eerst vertrekken. “Dat is helaas niet te voorkomen.”

‘Met getallen veroorzaak je nu alleen maar onnodige onrust’

“Een verstandig besluit”, oordeelt ondernemingsraadvoorzitter Kees Daleboudt. “Met getallen veroorzaak je nu alleen maar onnodige onrust. Ik vond het destijds onverstandig om streefpercentages openbaar te maken.”

Op 13 september mag duidelijk worden hoeveel banen zullen verdwijnen, wie gedwongen zal worden ontslagen wordt pas later duidelijk. Gedwongen ontslagen zijn immers pas aan de orde als er geen mogelijkheid blijkt te zijn om iemand (bijvoorbeeld) te herplaatsen.

Kees Daleboudt verwacht niet dat het getal van 450 te schrappen fte’s uiteindelijk veel omlaag zal gaan. “Minder dan 400 fte’s lijkt me al onwaarschijnlijk. Maar pin me alsjeblieft niet vast op getallen.” Voor het zover is wil de ondernemingsraad immers kritisch kijken naar de schetsen voor een nieuwe organisatie, die op 2 juli worden gepresenteerd. “Het moeten werkbare plannen zijn, geen papieren werkelijkheid die in de praktijk heel anders kan uitpakken. Als dat niet zo is, hebben dit college en de or een probleem. Dat zou wel de eerste keer zijn.”

Vorige maand werden in een nieuwsbrief de streefpercentages bekend gemaakt van het aantal te schrappen fte’s per functieonderdeel. Om hoeveel mensen het in absolute getallen gaat, valt nog niet zo makkelijk vast te stellen: een functiegebied is namelijk niet hetzelfde als een organisatieonderdeel. Om een voorbeeld te geven: de dienst technische ondersteuning vormt slechts een onderdeel van het functiegebied ‘ict-ondersteuners’, want daaronder valt iedereen die op de TU Delft ‘iets met ict doet’.

De vraag is dus wat die streefpercentages betekenen in harde getallen. Als bij ict-ondersteuners 40 tot 45 procent van de fte’s verdwijnt, over hoeveel mensen hebben we het dan? Maar het college van bestuur vindt het geen goed idee om die absolute getallen per functieonderdeel vrij te geven. Het nu al uitrekenen van een aantal mensen dat per functiegebied weg moet, zou een vertekend beeld geven, meent zij. De percentages in de nieuwsbrief kunnen nog veranderen. Pas als de percentages vaststaan wil het college zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er per functiegebied verloren zullen gaan en welke banen zullen verdwijnen. Dat zal na de zomervakantie zijn.

Uit de SBS-reorganisatie van 2002 valt lering te trekken, vindt de or-voorzitter. “Reorganisaties worden altijd gebruikt om oude rekening te vereffenen. Dat kun je nooit helemaal voorkomen, omdat het zich vaak op hoge niveaus afspeelt. Maar de or moet er wel alert op zijn.” Ook de onhandige herplaatsing bij de SBS-reorganisatie en het inschakelen van dure externe adviseurs verdienen geen herhaling, meent hij.

Daleboudt noemt het ‘een waarheid als een koe’ dat bij een reorganisatie de beste werknemers het eerst vertrekken. “Dat is helaas niet te voorkomen.”

‘Met getallen veroorzaak je nu alleen maar onnodige onrust’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.