Education

‘Schiet op met onderzoek naar psychische klachten promovendi’

Promovendi Netwerk Nederland maakt zich zorgen over de psychische gesteldheid van promovendi en wil dat er zo snel mogelijk een landelijk onderzoek komt naar hun gezondheidsklachten.

Uit een groot Vlaams onderzoek onder ruim 3,6 duizend promovendi blijkt dat bijna een derde van hen het risico loopt om een depressie te ontwikkelen: twee tot drie keer meer dan andere hoogopgeleiden.

Veel promovendi hebben er moeite mee om werk en privé gescheiden te houden, stellen de Vlaamse onderzoekers. Ook hoge werkdruk en onzekere carrièrevooruitzichten zorgen voor veel stress.

In Nederland spelen soortgelijke problemen. Vorig jaar bleek dat mogelijk één op de drie promovendi aan de Universiteit van Amsterdam een klinische depressie heeft. Vooral bij studies als bedrijfskunde en economie was dit risico hoog.

Zo’n kleinschalig onderzoek aan één universiteit zegt niet genoeg, vindt voorzitter Rolf van Wegberg van Promovendi Netwerk Nederland (PNN): er zou een groot landelijk onderzoek moeten komen, net als in Vlaanderen. Maar dat blijft uit “door een gebrek aan urgentie en financiële dekking”.

PNN vindt het kwalijk dat een belangrijk onderzoek om die reden achterwege blijft. “Want op deze manier is er maar één groep die de rekening betaalt: de promovendi.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.