Education

Scheikunde loopt ton premie mis

Scheikundige Technologie en Materiaalkunde ontvangt geen bonus van honderdduizend gulden, omdat ze te laat is met haar outputcijfers.

Beloning

Voor 1 april moesten alle subfaculteiten het college van bestuur informeren over hun output. Op basis van deze gegevens – onder meer over aantallen publicaties en toegekende studiepunten – ontvangen zij geld voor het komende jaar. Wie op tijd was met de cijfers krijgt een premie van een ton, mits de kwaliteit van de rapportage voldoet.

Deze ‘positieve incentive’ heeft gewerkt, zegt drs. P.M. Verheij, directeur van de stafeenheid financiën. Hij constateert tevreden dat enkel Scheikunde de deadline miste, terwijl in het verleden meer beheerseenheden over de schreef gingen. De cijfers zijn van belang om tijdig een meerjarenraming op te stellen.

De commissie-BTA (begeleiding toepassing allocatiesysteem) vlooit momenteel de gegevens door. Pas als de opgave aan alle regels voldoet, wordt de premie definitief. Twijfelgeval is bijvoorbeeld WTM, ,,dat alle publicaties ‘wetenschappelijk’ heeft genoemd, terwijl wij ook andere artikelen onderscheiden”, aldus stafmedewerker ir. P. Kapteijn. WTM zal om een toelichting worden gevraagd.

Het geld voor de bonus gaat af van het totaalbedrag (zo’n 360 miljoen gulden) dat via het allocatiesysteem over de subfaculteiten wordt verdeeld. Verheij erkent dat het vreemd lijkt om faculteiten te bevoordelen als ze gewoon hun werk doen, ,,maar soms werkt belonen beter dan straffen”. Hij weet niet of de maatregel nog eens herhaald wordt. ,,Maar we zijn bepaald niet ontmoedigd.”

Beloning

Voor 1 april moesten alle subfaculteiten het college van bestuur informeren over hun output. Op basis van deze gegevens – onder meer over aantallen publicaties en toegekende studiepunten – ontvangen zij geld voor het komende jaar. Wie op tijd was met de cijfers krijgt een premie van een ton, mits de kwaliteit van de rapportage voldoet.

Deze ‘positieve incentive’ heeft gewerkt, zegt drs. P.M. Verheij, directeur van de stafeenheid financiën. Hij constateert tevreden dat enkel Scheikunde de deadline miste, terwijl in het verleden meer beheerseenheden over de schreef gingen. De cijfers zijn van belang om tijdig een meerjarenraming op te stellen.

De commissie-BTA (begeleiding toepassing allocatiesysteem) vlooit momenteel de gegevens door. Pas als de opgave aan alle regels voldoet, wordt de premie definitief. Twijfelgeval is bijvoorbeeld WTM, ,,dat alle publicaties ‘wetenschappelijk’ heeft genoemd, terwijl wij ook andere artikelen onderscheiden”, aldus stafmedewerker ir. P. Kapteijn. WTM zal om een toelichting worden gevraagd.

Het geld voor de bonus gaat af van het totaalbedrag (zo’n 360 miljoen gulden) dat via het allocatiesysteem over de subfaculteiten wordt verdeeld. Verheij erkent dat het vreemd lijkt om faculteiten te bevoordelen als ze gewoon hun werk doen, ,,maar soms werkt belonen beter dan straffen”. Hij weet niet of de maatregel nog eens herhaald wordt. ,,Maar we zijn bepaald niet ontmoedigd.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.