Short

Samenwerking uni’s niet primair economisch

De VVD ziet graag dat de miljoenen voor samenwerkingsplannen tussen universiteiten bijdragen aan het “toekomstig verdienvermogen” van Nederland. Maar volgens minister Dijkgraaf is dat niet het hoofddoel van de zogenaamde ‘sectorplannen’. Die zijn volgens hem vooral bedoeld om de slimme samenwerking tussen universiteiten te stimuleren, én om ‘rust en ruimte’ te creëren via verlaging van de werkdruk en meer vaste contracten.


Hij wijst erop dat de bèta- en technische wetenschappen sinds 2018 het meeste geld hebben ontvangen voor hun sectorplannen: jaarlijks 150 miljoen euro, tegen 80 miljoen voor de sociale- en geesteswetenschappen en (vanaf 2023) 40 miljoen euro voor de medische wetenschappen. De sectorplannen gaan het onderwijs en de wetenschap versterken, verwacht Dijkgraaf, en op de langere termijn zal dat een impuls geven aan de arbeidsmarkt en “de uitdagingen van de toekomst”. (HOP, HC)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.