Education

Samengaan WTM en TB weer stap dichterbij

De voorbereidingen voor de clustering tussen Technische Bestuurskunde en WTM verlopen voorspoedig. De faculteiten hebben een gezamenlijke verklaring en een stappenplan opgesteld en deze aan het college van bestuur aangeboden.

br />
Met de goedkeuring van een aantal maatregelen door de faculteitsraden van WTM en TB is de clustering tussen de twee faculteiten weer een stap dichterbij gekomen. De raad van WTM ging vorige week akkoord met de opheffing van de sectie vrouwenstudies, en de overplaatsing van Studium Generale naar het Studenten Service Centrum en de Wetenschapswinkel naar het Bedrijven Service Centrum. Het talenpracticum en de vreemde-talencursussen (met uitzondering van Engels) worden ook bij het Studenten Service Centrum ondergebracht.

Daarnaast werd ingestemd met een grondige wijziging van de inrichting van WTM, om beter aan te kunnen sluiten op de structuur van TB. In plaats van de huidige vier vakgroepen worden er op korte termijn zeven secties gevormd bij WTM, met elk elf fte (voltijds arbeidsplaats) aan wetenschappelijk personeel.

De huidige vakgroepen hebben positief gereageerd op dit voorstel. Alleen de samenvoeging van bedrijfsleer en economie baart de faculteitsraad nog zorgen. De problematische financiële en personele situatie van met name bedrijfsleer lijkt op korte termijn nauwelijks op te lossen.

Beide faculteiten hebben vorige week hun besluiten toegelicht in informele bijeenkomsten voor het personeel.
(L.d.V.)

De voorbereidingen voor de clustering tussen Technische Bestuurskunde en WTM verlopen voorspoedig. De faculteiten hebben een gezamenlijke verklaring en een stappenplan opgesteld en deze aan het college van bestuur aangeboden.

Met de goedkeuring van een aantal maatregelen door de faculteitsraden van WTM en TB is de clustering tussen de twee faculteiten weer een stap dichterbij gekomen. De raad van WTM ging vorige week akkoord met de opheffing van de sectie vrouwenstudies, en de overplaatsing van Studium Generale naar het Studenten Service Centrum en de Wetenschapswinkel naar het Bedrijven Service Centrum. Het talenpracticum en de vreemde-talencursussen (met uitzondering van Engels) worden ook bij het Studenten Service Centrum ondergebracht.

Daarnaast werd ingestemd met een grondige wijziging van de inrichting van WTM, om beter aan te kunnen sluiten op de structuur van TB. In plaats van de huidige vier vakgroepen worden er op korte termijn zeven secties gevormd bij WTM, met elk elf fte (voltijds arbeidsplaats) aan wetenschappelijk personeel.

De huidige vakgroepen hebben positief gereageerd op dit voorstel. Alleen de samenvoeging van bedrijfsleer en economie baart de faculteitsraad nog zorgen. De problematische financiële en personele situatie van met name bedrijfsleer lijkt op korte termijn nauwelijks op te lossen.

Beide faculteiten hebben vorige week hun besluiten toegelicht in informele bijeenkomsten voor het personeel.
(L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.