Education

Rutte: minder geld als studenten afhaken

Het kabinet wil hogescholen en universiteiten voortaan afrekenen op hun onderwijs. Als studenten afhaken of weglopen, dan merken ze dat direct in hun budget.

Staatssecretaris Rutte heeft zijn lang verwachte voorstel voor een meer vraaggestuurd bekostigingssysteem naar de Tweede Kamer gestuurd. Wordt het aanvaard, dan hebben de studenten vanaf 2007 een budgettaire sleutelpositie.

Weliswaar zullen de opleidingen net als nu geld krijgen voor iedere student die ze binnenhalen, maar dit geld raken ze weer snel kwijt als ze onvoldoende kwaliteit leveren. Die kunnen hun ‘leerrechten’ namelijk verzilveren bij een andere opleiding of instelling die beter op hun wensen inspeelt.

Door studenten met de voeten te laten stemmen, gooit Rutte het roer flink om. Universiteiten werken al jaren met een hoge basisbekostiging en een kleine diplomabonus. Hogescholen worden nu nog meer dan de universiteiten bekostigd voor het aantal studenten dat ze afleveren.

Ruttes nieuwe stelsel handhaaft weliswaar een basisvergoeding om de continuïteit van opleidingen te garanderen, maar die zal in het nieuwe stelsel wel veel kleiner zijn. Ook de diplomabonus wordt – vooral in het hbo – minder belangrijk. Een instelling waar een student zijn eerste diploma haalt, krijgt een bonus van vijfentwintig procent bovenop de daar gebruikte leerrechten.

Niet alleen de instellingen zullen harder worden afgerekend, ook van de studenten wordt meer verwacht. Immers, de financiële middelen voor het hoger onderwijs zijn beperkt en de kenniseconomie heeft meer hooggeschoolde inbreng nodig. Aan lanterfantende studenten wil de staatssecretaris zijn schaarse geld niet kwijt. Bachelorstudenten wil hij bekostigen voor de cursusduur plus een jaar, masterstudenten voor de cursusduur plus een halfjaar. Als een student die tijdslimieten overschrijdt, moet hij voor de resterende jaren een marktconform collegegeld betalen . wat neerkomt op maximaal 6500 euro. Dat bedrag kan hij overigens wel bij de IB-Groep lenen.

Het voorstel om collegegeld voor te schieten geldt voor alle studenten, ongeacht het salaris van hun ouders. Dat is een van de voorgestelde aanpassingen van de studiefinanciering. De ingrepen in dat stelsel zijn overigens minder verstrekkend dan die in de bekostiging. Wel wordt de aflossing van de studieschuld flexibeler doordat uitgestudeerden deze naar eigen goeddunken vijf jaar kunnen onderbreken. Bovendien wordt het aflossingsbedrag sterker gerelateerd aan de hoogte van het inkomen, waarmee Rutte de leenaversie wil verkleinen.

Staatssecretaris Rutte heeft zijn lang verwachte voorstel voor een meer vraaggestuurd bekostigingssysteem naar de Tweede Kamer gestuurd. Wordt het aanvaard, dan hebben de studenten vanaf 2007 een budgettaire sleutelpositie.

Weliswaar zullen de opleidingen net als nu geld krijgen voor iedere student die ze binnenhalen, maar dit geld raken ze weer snel kwijt als ze onvoldoende kwaliteit leveren. Die kunnen hun ‘leerrechten’ namelijk verzilveren bij een andere opleiding of instelling die beter op hun wensen inspeelt.

Door studenten met de voeten te laten stemmen, gooit Rutte het roer flink om. Universiteiten werken al jaren met een hoge basisbekostiging en een kleine diplomabonus. Hogescholen worden nu nog meer dan de universiteiten bekostigd voor het aantal studenten dat ze afleveren.

Ruttes nieuwe stelsel handhaaft weliswaar een basisvergoeding om de continuïteit van opleidingen te garanderen, maar die zal in het nieuwe stelsel wel veel kleiner zijn. Ook de diplomabonus wordt – vooral in het hbo – minder belangrijk. Een instelling waar een student zijn eerste diploma haalt, krijgt een bonus van vijfentwintig procent bovenop de daar gebruikte leerrechten.

Niet alleen de instellingen zullen harder worden afgerekend, ook van de studenten wordt meer verwacht. Immers, de financiële middelen voor het hoger onderwijs zijn beperkt en de kenniseconomie heeft meer hooggeschoolde inbreng nodig. Aan lanterfantende studenten wil de staatssecretaris zijn schaarse geld niet kwijt. Bachelorstudenten wil hij bekostigen voor de cursusduur plus een jaar, masterstudenten voor de cursusduur plus een halfjaar. Als een student die tijdslimieten overschrijdt, moet hij voor de resterende jaren een marktconform collegegeld betalen . wat neerkomt op maximaal 6500 euro. Dat bedrag kan hij overigens wel bij de IB-Groep lenen.

Het voorstel om collegegeld voor te schieten geldt voor alle studenten, ongeacht het salaris van hun ouders. Dat is een van de voorgestelde aanpassingen van de studiefinanciering. De ingrepen in dat stelsel zijn overigens minder verstrekkend dan die in de bekostiging. Wel wordt de aflossing van de studieschuld flexibeler doordat uitgestudeerden deze naar eigen goeddunken vijf jaar kunnen onderbreken. Bovendien wordt het aflossingsbedrag sterker gerelateerd aan de hoogte van het inkomen, waarmee Rutte de leenaversie wil verkleinen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.