Education

Ruim tien miljoen tekort bij faculteiten

De faculteiten van de TU hebben volgend jaar een gezamenlijk begrotingstekort van 10,5 miljoen euro. Hun reservepotjes bieden niet altijd soelaas.

Voor het komende jaar voorziet de TU een tekort van in totaal veertien miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit een tekort van vijftien miljoen binnen de universiteit zelf en een positief resultaat van 1,3 miljoen euro uit verenigingen, stichtingen en bv’s waar de TU zeggenschap in heeft.
De universiteit gaat ervan uit dat zij nog vijftien miljoen euro van het Rijk krijgt voor de invoering van het bachelor-mastersysteem, maar de discussie daarover loopt nog.

Door her en der te schrappen en reserves aan te spreken proberen faculteiten de schade te beperken. Het aandeel van de faculteiten in het totale tekort van 15 miljoen bedraagt echter 10,5 miljoen euro. Alleen de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en Industrieel Ontwerpen hebben een sluitende begroting ingediend. Door teruglopende gelden uit Den Haag moeten ze daar wel voor bezuinigen.
Zo heeft EWI voor het komende jaar 2,3 miljoen euro minder inkomsten uit deze eerste geldstroom. “Niet zo’n dramatisch bedrag”, zegt decaan Daan Lenstra. “Dat komt doordat EWI altijd onderbegroot. Lange tijd hielden we systematisch geld over.”
Die reserves zijn echter moeilijk aan te spreken omdat het volgens Lenstra vast zit in gebouwen en infrastructuur.
Vandaar dat het geld komt uit de extra projecten die de decaan opstartte om de reserves nuttig te besteden. “Zoals de Afrikabeurzen en ons facultaire beurzenprogramma. Met dat soort stimuleringsprojecten moeten we nu terughoudender zijn. Ook bij het bedrag wat nieuwe hoogleraren bij hun aanstelling krijgen voor onderzoek, gaat de hand op de knip.”
Zowel EWI als Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) is blij de winsten uit de reorganisatie uit 2005, de OOD, niet meteen te hebben omgezet in vaste aanstellingen. “Bij CiTG is het vrijgekomen geld vooral naar promovendi gegaan en dat zijn natuurlijk tijdelijke aanstellingen”, zegt plaatsvervangend decaan Frans Bijlaart. “Daar zit nog een beetje ruimte in het budget.”
CiTG probeert verder meer inkomsten te krijgen uit de derde geldstroom. “Er zijn veel plannen in ontwikkeling, maar we moeten wachten tot de handtekeningen onder de contracten staan. Dat heeft tijd nodig. Binnenkort hopen we een contract af te sluiten voor het vinden van een oplossing voor de onderhoudsproblematiek van betonnen en stalen bruggen.”
Waar bij CiTG nauwelijks tot geen reserves zijn, put de faculteit Bouwkunde bewust zo’n 3,5 miljoen uit haar reserve. “Dat kan in 2009 nog”, zegt waarnemend decaan Jan Rots. 

De faculteit wil vooral besparen op tijdelijk personeel zoals student-assistenten, gastdocenten, wetenschappelijk personeel en ingehuurd ondersteunend personeel. “Alleen in schrijnende gevallen houden we die aan.” Bouwkunde probeert meer geld via de tweede en derde geldstroom binnen te halen via bijvoorbeeld projecten voor klimaatzuinig bouwen.
Technische Natuurwetenschappen wil geen toelichting geven. Andere faculteiten waren niet bereikbaar voor commentaar.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.