Campus

Roept u maar

,,De Geallieerden kwamen op dinsdag 8 mei. Die morgen vroeg arriveerden eerst twee Canadese officieren. Zij meldden zich bij het bureau van de Binnenlandse Strijdkrachten in de voormalige Ortskommandatur aan de Oude Delft, om onderdak te regelen voor de duizend man die zich in Zoetermeer opmaakten voor hun tocht naar Delft.

De meesten konden een slaapplaats krijgen aan de Julianalaan, in het Scheikundegebouw van de Technische Hogeschool.”

(Bevrijdingsbijlage van de Delftsche Courant)

,,Ik ben niet van kindsaf aan een enthousiaste spotter geweest. Ik vlieg zelf niet. Ik ben er ook niet echt in geïnteresseerd. (…) En voorlopig vergt de studie economie in Rotterdam nog veel tijd. Op een gegeven moment had ik toch het gevoel dat ik met alleen vliegtuigbouw wat kennis zou missen.”

(Ir. Friso van Oranje in De Ingenieur)

,,Universiteiten moeten marktgerichter worden, maar kunnen beter niet zelf proberen hun uitvindingen te octrooieren. Het is in eerste instantie de taak van universiteiten om expertise te ontwikkelen en toe te passen, maar wanneer er commercieel-interessante vindingen gedaan worden, is exploitatie niet de taak van de universiteiten. Dat is meer iets voor bedrijven die kunnen zich ook met eventuele octrooiering bezighouden. Meestal kost het ook meer dan het opbrengt.”

(Bericht in Chemisch Weekblad over een conclusie van de Adviesraad voor Wetenschaps- en technologiebeleid)

,,Het is niet zozeer de overheid die Nederland met een falend technologiebeleid tot ontwikkelingsland devalueert, alswel de Nederlandse ondernemer die verzuimt zijn dure technologie adequaat te gebruiken. Vooral als het gaat om informatietechnologie als middel om economisch voordeel te realiseren, laat de Nederlandse ondernemer het afweten.”

(Commentaar in de Automatiserings Gids)

,,Nederland is een technologie-volger. Het lot van de volger is dat hij zich voortdurend moet aanpassen. (…) Die kritische houding moet echter niet doorslaan in onmacht en besluiteloosheid. Daar lijkt het vaak wel op. Nederland had koploper kunnen zijn in windenergie. De manier waarop we met kernenergie omgaan heeft weinig verheffends. Malle ideeën als een automatiseringsheffing en ‘Nederland-Gidsland’ hebben ook alleen maar hier postgevat.”

(Analyse in Technisch Weekblad)

,,Er gaan dan ook steeds meer stemmen op voor een stelsel waarin iedereen leent, en er slechts een gift overblijft voor de lagere inkomens. Het kan heel goed zijn dat de prestatiebeurs de laatste ingrijpende wijziging van de studiefinanciering is, voordat ze definitief ten grave gedragen wordt.”

(Marleen B arth in Trouw)

,,De Geallieerden kwamen op dinsdag 8 mei. Die morgen vroeg arriveerden eerst twee Canadese officieren. Zij meldden zich bij het bureau van de Binnenlandse Strijdkrachten in de voormalige Ortskommandatur aan de Oude Delft, om onderdak te regelen voor de duizend man die zich in Zoetermeer opmaakten voor hun tocht naar Delft. De meesten konden een slaapplaats krijgen aan de Julianalaan, in het Scheikundegebouw van de Technische Hogeschool.”

(Bevrijdingsbijlage van de Delftsche Courant)

,,Ik ben niet van kindsaf aan een enthousiaste spotter geweest. Ik vlieg zelf niet. Ik ben er ook niet echt in geïnteresseerd. (…) En voorlopig vergt de studie economie in Rotterdam nog veel tijd. Op een gegeven moment had ik toch het gevoel dat ik met alleen vliegtuigbouw wat kennis zou missen.”

(Ir. Friso van Oranje in De Ingenieur)

,,Universiteiten moeten marktgerichter worden, maar kunnen beter niet zelf proberen hun uitvindingen te octrooieren. Het is in eerste instantie de taak van universiteiten om expertise te ontwikkelen en toe te passen, maar wanneer er commercieel-interessante vindingen gedaan worden, is exploitatie niet de taak van de universiteiten. Dat is meer iets voor bedrijven die kunnen zich ook met eventuele octrooiering bezighouden. Meestal kost het ook meer dan het opbrengt.”

(Bericht in Chemisch Weekblad over een conclusie van de Adviesraad voor Wetenschaps- en technologiebeleid)

,,Het is niet zozeer de overheid die Nederland met een falend technologiebeleid tot ontwikkelingsland devalueert, alswel de Nederlandse ondernemer die verzuimt zijn dure technologie adequaat te gebruiken. Vooral als het gaat om informatietechnologie als middel om economisch voordeel te realiseren, laat de Nederlandse ondernemer het afweten.”

(Commentaar in de Automatiserings Gids)

,,Nederland is een technologie-volger. Het lot van de volger is dat hij zich voortdurend moet aanpassen. (…) Die kritische houding moet echter niet doorslaan in onmacht en besluiteloosheid. Daar lijkt het vaak wel op. Nederland had koploper kunnen zijn in windenergie. De manier waarop we met kernenergie omgaan heeft weinig verheffends. Malle ideeën als een automatiseringsheffing en ‘Nederland-Gidsland’ hebben ook alleen maar hier postgevat.”

(Analyse in Technisch Weekblad)

,,Er gaan dan ook steeds meer stemmen op voor een stelsel waarin iedereen leent, en er slechts een gift overblijft voor de lagere inkomens. Het kan heel goed zijn dat de prestatiebeurs de laatste ingrijpende wijziging van de studiefinanciering is, voordat ze definitief ten grave gedragen wordt.”

(Marleen B arth in Trouw)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.