Campus

Roept u maar

,,Iedereen denkt dat er hier openbaarheid van bestuur bestaat. Maar dat is niet waar hoor. Rien Oosterdag en ik hebben een heleboel achter de schermen geregeld.’

(U-raadvoorzitter Knippenberg tijdens de afscheidsreceptie voor vertrekkende buiten-universitaire raadsleden.)

,,De arbeidsbureaus beschouwen hoger opgeleiden inmiddels als ‘een doelgroep’, dat wil zeggen: als een probleem. Vorig jaar heeft het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening de bureaus geadviseerd speciale afdelingen op te richten. De grootste universiteitssteden waren hier uit pure nood al eerder toe overgegaan.”

(Uit: ‘Na de bul wacht de wanhoop’ in NRC-Handelsblad.)

,,Is deze niveauverlaging, die bij de paarse plannen drastisch verder gaat, een drama? (….). Burgers willen nu kennelijk zware bezuinigingen, welnu dan krijgen zij ook de consequenties ervan: de studenten een verlaagd niveau en de aanstaande werkgevers een soort halffabrikaat dat veel bijscholing vergt.”

(Uit: ‘Verleng de studietijd’, door politicoloog Van Schendelen in Intermediair.)

,,De universiteiten kunnen zich ongelooflijk verdienstelijk maken door zelf het initatief te nemen om hun onderzoek grotendeels door de gebruikers te laten sturen. Alleen in dat geval hebben ze verweer tegen verdere aanslagen op de onderzoekbudgetten.”

(Uit: ‘De paarse universiteit is in aantocht’, door ECN-directeur H.H. van den Kroonenberg in het Technisch Weekblad.)

,,Ik denk dat er bij jongeren een behoefte is om meer geld in de portemonnee te hebben en dat ze daar hoe dan ook voor willen werken. De studiefinanciering wordt daarbij als een extra zakcentje beschouwd. Dus geloof ik niet dat een verdere korting op de beurzen de toegankelijkheid (van het hoger onderwijs) zal verminderen.”

(Uit: Sum-interview met ex-VVD-onderwijsspecialist Jan Franssen, nu burgemeester van Zwolle.)

,,In alle toonaarden keurden de Nederlandse universiteiten de afgelopen week de paarse plannen voor het hoger onderwijs af. (…) Waarom luidt de reactie niet: ‘Opmerkelijk, vernieuwend en hoopgevend’? De kansen op een daadwerkelijk ondernemende universiteit dienen zich eindelijk aan. De broodnodige internationalisering is terecht een belangrijke aanleiding tot de stelselherziening.”

(Uit: ‘Onderwijsplan van paars is een verademing’, door hoogleraar bestuurskunde Th. Toonen in NRC-Handelsblad.)

,,Technisch is er geen beletsel om op den duur zelfsvideobeelden in de krant te zetten. (…) Dat kan mooi als bewegende illustratie dienen bij een artikel over onderzoek. Voor de liefhebber zouden natuurlijk ook de integrale tekst van een opzienbarende scriptie, de notulen van de u-raad, of tentamenuitslagen in de elektronische Delta kunnen worden opgenomen.”

(Uit: ‘Delfts universiteitsblad gaat wereldwijd’ in Intermediair.)

,,Iedereen denkt dat er hier openbaarheid van bestuur bestaat. Maar dat is niet waar hoor. Rien Oosterdag en ik hebben een heleboel achter de schermen geregeld.”

(U-raadvoorzitter Knippenberg tijdens de afscheidsreceptie voor vertrekkende buiten-universitaire raadsleden.)

,,De arbeidsbureaus beschouwen hoger opgeleiden inmiddels als ‘een doelgroep’, dat wil zeggen: als een probleem. Vorig jaar heeft het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening de bureaus geadviseerd speciale afdelingen op te richten. De grootste universiteitssteden waren hier uit pure nood al eerder toe overgegaan.”

(Uit: ‘Na de bul wacht de wanhoop’ in NRC-Handelsblad.)

,,Is deze niveauverlaging, die bij de paarse plannen drastisch verder gaat, een drama? (….). Burgers willen nu kennelijk zware bezuinigingen, welnu dan krijgen zij ook de consequenties ervan: de studenten een verlaagd niveau en de aanstaande werkgevers een soort halffabrikaat dat veel bijscholing vergt.”

(Uit: ‘Verleng de studietijd’, door politicoloog Van Schendelen in Intermediair.)

,,De universiteiten kunnen zich ongelooflijk verdienstelijk maken door zelf het initatief te nemen om hun onderzoek grotendeels door de gebruikers te laten sturen. Alleen in dat geval hebben ze verweer tegen verdere aanslagen op de onderzoekbudgetten.”

(Uit: ‘De paarse universiteit is in aantocht’, door ECN-directeur H.H. van den Kroonenberg in het Technisch Weekblad.)

,,Ik denk dat er bij jongeren een behoefte is om meer geld in de portemonnee te hebben en dat ze daar hoe dan ook voor willen werken. De studiefinanciering wordt daarbij als een extra zakcentje beschouwd. Dus geloof ik niet dat een verdere korting op de beurzen de toegankelijkheid (van het hoger onderwijs) zal verminderen.”

(Uit: Sum-interview met ex-VVD-onderwijsspecialist Jan Franssen, nu burgemeester van Zwolle.)

,,In alle toonaarden keurden de Nederlandse universiteiten de afgelopen week de paarse plannen voor het hoger onderwijs af. (…) Waarom luidt de reactie niet: ‘Opmerkelijk, vernieuwend en hoopgevend’? De kansen op een daadwerkelijk ondernemende universiteit dienen zich eindelijk aan. De broodnodige internationalisering is terecht een belangrijke aanleiding tot de stelselherziening.”

(Uit: ‘Onderwijsplan van paars is een verademing’, door hoogleraar bestuurskunde Th. Toonen in NRC-Handelsblad.)

,,Technisch is er geen beletsel om op den duur zelfsvideobeelden in de krant te zetten. (…) Dat kan mooi als bewegende illustratie dienen bij een artikel over onderzoek. Voor de liefhebber zouden natuurlijk ook de integrale tekst van een opzienbarende scriptie, de notulen van de u-raad, of tentamenuitslagen in de elektronische Delta kunnen worden opgenomen.”

(Uit: ‘Delfts universiteitsblad gaat wereldwijd’ in Intermediair.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.