Campus

Roept u maar

,,Vrijwel alle landen hebben problemen met het hoger onderwijs. Uit de vergelijking van de systemen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken, Zweden en Vlaanderen vanaf 1980 blijkt dat in vijf van de zes landen de financiering van het hoger onderwijs achterblijft bij de groei van het aantal studenten.

Alleen de Zweedse studenten zijn duurder geworden, maar daar is het aantal studenten in de afgelopen vijftien jaar het minst gestegen.”

(Bericht in NRC Handelsblad)

,,Autonomie betekent niet dat een cheque wordt gestuurd zonder controle op de besteding.”

(Minister Ritzen in de Tweede Kamer over de controle op de universiteiten)

,,De aio levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek in de onderzoeksgroep waar hij werkzaam is en aan de wetenschap als geheel. Daarnaast is de aio ook betrokken bij het geven van onderwijs. Ik wil hiermee aangeven dat een aio dus niet alleen voor zichzelf bezig is, maar wel degelijk werk voor anderen verricht. In Nederland is het nog steeds normaal dat men daar een salaris voor ontvangt.”

(Oio Anthony Brown in NRC Handelsblad over de plannen voor een aio-beurzenstelsel )

,,Als je lang meewerkt aan de researchleiding van de BV Nederland, ontdek je ook andere wetmatigheden. Zo wil elke nieuwe minister de door hem gepercipieerde onvolkomendheden van de research verhelpen door het maken van ‘top-instituten’, centres of excellence, onderzoekscholen, researchinstituten, of hoe die dingen ook heten mogen.”

(Directeur C.le Pair van de Stichting voor de Technische Wetenschappen in Technisch Weekblad)

,,Dankzij u ga ik vol goede moed naar de volgende zestien bijeenkomsten. Belangrijke vaststelling is dat we eerst het probleem in de vingers moeten krijgen, voordat de oplossing zich aandient. Daarom zullen in het ontwikkelingsplan ook vooral veel feiten komen te staan.”

(Staatssecretaris Nuis tijdens een van zijn circus-Nuisbijeenkomsten over het hoger-onderwijsstelsel)

,,In toenemende mate zien wij werkelijk voortreffelijke cijferlijsten, maar ook cv’s die nagenoeg blanco zijn. Heeft u ook nog iets naast uw studie gedaan, vragen wij dan. Je zou de sollicitanten de kost moeten geven die dan na enig nadenken antwoorden: Ja, ik heb The Firm van John Grisham gelezen. In zulke gevallen moet ik toch constateren dat de leeftijd eerder een nood is dan een deugd, en vaak suggereer ik dan om toch nog maar een jaar wat anders te gaan doen.”

(Mr. G.W. Wilbers van een groot advocatenkantoor over sollicitanten in de Haagsche Courant)

,,Vrijwel alle landen hebben problemen met het hoger onderwijs. Uit de vergelijking van de systemen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken, Zweden en Vlaanderen vanaf 1980 blijkt dat in vijf van de zes landen de financiering van het hoger onderwijs achterblijft bij de groei van het aantal studenten. Alleen de Zweedse studenten zijn duurder geworden, maar daar is het aantal studenten in de afgelopen vijftien jaar het minst gestegen.”

(Bericht in NRC Handelsblad)

,,Autonomie betekent niet dat een cheque wordt gestuurd zonder controle op de besteding.”

(Minister Ritzen in de Tweede Kamer over de controle op de universiteiten)

,,De aio levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek in de onderzoeksgroep waar hij werkzaam is en aan de wetenschap als geheel. Daarnaast is de aio ook betrokken bij het geven van onderwijs. Ik wil hiermee aangeven dat een aio dus niet alleen voor zichzelf bezig is, maar wel degelijk werk voor anderen verricht. In Nederland is het nog steeds normaal dat men daar een salaris voor ontvangt.”

(Oio Anthony Brown in NRC Handelsblad over de plannen voor een aio-beurzenstelsel )

,,Als je lang meewerkt aan de researchleiding van de BV Nederland, ontdek je ook andere wetmatigheden. Zo wil elke nieuwe minister de door hem gepercipieerde onvolkomendheden van de research verhelpen door het maken van ‘top-instituten’, centres of excellence, onderzoekscholen, researchinstituten, of hoe die dingen ook heten mogen.”

(Directeur C.le Pair van de Stichting voor de Technische Wetenschappen in Technisch Weekblad)

,,Dankzij u ga ik vol goede moed naar de volgende zestien bijeenkomsten. Belangrijke vaststelling is dat we eerst het probleem in de vingers moeten krijgen, voordat de oplossing zich aandient. Daarom zullen in het ontwikkelingsplan ook vooral veel feiten komen te staan.”

(Staatssecretaris Nuis tijdens een van zijn circus-Nuisbijeenkomsten over het hoger-onderwijsstelsel)

,,In toenemende mate zien wij werkelijk voortreffelijke cijferlijsten, maar ook cv’s die nagenoeg blanco zijn. Heeft u ook nog iets naast uw studie gedaan, vragen wij dan. Je zou de sollicitanten de kost moeten geven die dan na enig nadenken antwoorden: Ja, ik heb The Firm van John Grisham gelezen. In zulke gevallen moet ik toch constateren dat de leeftijd eerder een nood is dan een deugd, en vaak suggereer ik dan om toch nog maar een jaar wat anders te gaan doen.”

(Mr. G.W. Wilbers van een groot advocatenkantoor over sollicitanten in de Haagsche Courant)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.