Education

Roeiers op Schie vaker in problemen

De Delftse roeiverenigingen hebben tegenover gemeente en provincie hun zorgen geuit over de toenemende drukte op de Schie. De sterk toegenomen scheepvaart op de Schie leidt volgens de roeiverenigingen Proteus, Laga en De Delftsche Sport (DDS) tot onveilige situaties voor roeiers.

Het zou al diverse keren bijna tot ongelukken gekomen zijn. In een gezamenlijke brief aan de provincie vragen zij om de vaarsnelheid binnen de bebouwde kom terug te brengen naar zes kilometer per uur.

De binnenvaartschippers varen nu met de dubbele snelheid door de stad. De hoge golfslag verhindert de roeiers om serieus te trainen. Laga en DDS, allebei gehuisvest in de binnenstad, klagen daarnaast over de onoverzichtelijke situatie die ontstaat als binnenvaartschippers met hoge snelheid door het bochtige Delftse binnenwater varen.

Volgens de voorzitter van studentenroeivereniging Proteus-Eretes, Paul Verwijmeren, was er begin dit jaar sprake van een verdubbeling van het scheepvaartverkeer ten opzichte van vorig jaar. ,,Proteus heeft bij de Kruithuisbrug niet alleen te maken met de hoge vaarsnelheid en golfslag, maar ook met de geplande aanleg van een brug en een vuilnisoverslagplaats op vijfhonderd meter van de vereniging”, zegt hij. ,,Hierdoor zou op sommige tijdstippen en plaatsen geen coaching meer mogelijk zijn. En dat is met het oog op de veiligheid verboden.” Ook Laga zou hinder ondervinden van de nieuwe activiteiten.

In een tweede brief, aan het college van burgemeester en wethouders van Delft, noemt Verwijmeren de huidige situatie op de Schie ‘met recht ernstig’. Hij vreest voor het voortbestaan van de roeisport in Delft als de bedreigingen niet worden bestreden. De bouw van een nieuwe brug op de genoemde locatie zou de kwaliteit van enkele grote wedstrijden ‘ernstig aantasten’ en is daarom voor Proteus ‘onacceptabel’. De gemeente verwijst de roeiverenigingen door naar de provincie.

De sterk toegenomen scheepvaart op de Schie leidt volgens de roeiverenigingen Proteus, Laga en De Delftsche Sport (DDS) tot onveilige situaties voor roeiers. Het zou al diverse keren bijna tot ongelukken gekomen zijn. In een gezamenlijke brief aan de provincie vragen zij om de vaarsnelheid binnen de bebouwde kom terug te brengen naar zes kilometer per uur.

De binnenvaartschippers varen nu met de dubbele snelheid door de stad. De hoge golfslag verhindert de roeiers om serieus te trainen. Laga en DDS, allebei gehuisvest in de binnenstad, klagen daarnaast over de onoverzichtelijke situatie die ontstaat als binnenvaartschippers met hoge snelheid door het bochtige Delftse binnenwater varen.

Volgens de voorzitter van studentenroeivereniging Proteus-Eretes, Paul Verwijmeren, was er begin dit jaar sprake van een verdubbeling van het scheepvaartverkeer ten opzichte van vorig jaar. ,,Proteus heeft bij de Kruithuisbrug niet alleen te maken met de hoge vaarsnelheid en golfslag, maar ook met de geplande aanleg van een brug en een vuilnisoverslagplaats op vijfhonderd meter van de vereniging”, zegt hij. ,,Hierdoor zou op sommige tijdstippen en plaatsen geen coaching meer mogelijk zijn. En dat is met het oog op de veiligheid verboden.” Ook Laga zou hinder ondervinden van de nieuwe activiteiten.

In een tweede brief, aan het college van burgemeester en wethouders van Delft, noemt Verwijmeren de huidige situatie op de Schie ‘met recht ernstig’. Hij vreest voor het voortbestaan van de roeisport in Delft als de bedreigingen niet worden bestreden. De bouw van een nieuwe brug op de genoemde locatie zou de kwaliteit van enkele grote wedstrijden ‘ernstig aantasten’ en is daarom voor Proteus ‘onacceptabel’. De gemeente verwijst de roeiverenigingen door naar de provincie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.