Campus

Robbertje vechten over Europa

De Nederlandse overheid krijgt steeds minder te zeggen. Europa neemt langzaam maar zeker de regelgeving over. Toch hebben maar weinig Nederlanders een goed beeld van hoe ‘Europa’ ingrijpt in hun leven.

Studium Generale start daarom op 10 mei de reeks ‘Europa in beeld (of: de ver-van-mijn-bed-show?)’.

Kun jij je veroorloven om niets van Europa te weten? Met deze vraag, die eigenlijk het antwoord al in zich draagt, hoopt Studium Generale studenten te prikkelen de reeks ‘Europa in beeld (of: de ver-van-mijn-bed-show)’ te bezoeken. Het is een nobel en nodig streven jonge mensen te betrekken bij Europa, want Brussel heeft invloed op ieders dagelijks leven. Al was het maar met het bachelor-mastersysteem in het hoger onderwijs. Of met allerlei regelgeving over wat we wel en niet mogen eten en drinken.

Studium Generale start de reeks (alle bijeenkomsten vinden plaats in Speakers) op 10 mei met de lezing ‘Europa als redder van Amerika?’. Prof. Karel van Wolferen van de Universiteit van Amsterdam, die eerder het boek ‘De ondergang van een wereldorde’ schreef, is het volgens Studium Generale absoluut niet eens met die stelling. Volgens hem is Europa meer het schoothondje van de VS.

De tijd dat de Verenigde Staten een relatief goedaardige handhaver waren van de orde in de wereld, is in ieder geval voorgoed voorbij, stelt Studium Generale. President Bush heeft met zijn Irak-politiek het Atlantisch bondgenootschap eenzijdig opgeheven, wat de relatie tussen Amerika en Europa geen goed gedaan heeft. Natuurlijk hebben de twee nog steeds gemeenschappelijke belangen, maar de VS zullen volgens Studium Generale niet luisteren naar Europa als dat niet één boodschap heeft en alle lidstaten door elkaar blijven roepen. Van Wolferen gaat daarop in.

Twee dagen later volgt de lezing van de Leidse historicus prof.dr. Piet Emmer: ‘De koloniale fuik: Europa telt zijn zonden en zegeningen’. Het onderwerp sluit perfect aan op de actualiteit in Irak. Nederland deed niet mee aan de oorlog in Irak, maar voelde zich onder Amerikaanse druk wel verplicht de orde in het naoorlogse Irak te handhaven. Nu het einde van de Nederlandse aanwezigheid in dat land nadert, moet het parlement zich opnieuw de vraag stellen of aanwezigheid noodzakelijk is. Maar nu de situatie steeds slechter wordt, kun je het dan wel maken om te vertrekken? Europa kan zich volgens Studium Generale niet terugtrekken uit de wereldorde zoals die nu is, want Europa zit in een deels zelf gecreëerde koloniale fuik en daaruit is geen weg terug. Dus ook niet voor Nederland. Emmer mag die stelling aanvallen.

De Europese democratie staat centraal in de lezing die volgt op 19 mei: ‘De uitvinding van de Europese Democratie’, gehouden door prof.dr. Jos de Beus van de Universiteit van Amsterdam. De Beus schreef samen met Paul Scheffer het pamflet ‘De achteloosheid voorbij’ over de geloofwaardigheid van het Europese project, het Nederlandse lidmaatschap en het Europese parlement. De Beus geeft onder meer antwoord op vraag of de Europese democratie in het algemeen wenselijk is als we beseffen dat Europese democratisering en Europese eenwording vaak botsen. Ook vraagt hij zich af of Nederland een rolmodel is als het om democratie gaat, of juist een achterblijver.

Studium Generale sluit de Europa-reeks af met het debat ‘Europa als universiteitsstad’. Rector prof.ir. Jacob Fokkema, lid van het college van bestuur drs. Paul Rullmann, vertegenwoordigers van de studentenraad en de Lsvb en last but not least staatssecretaris van onderwijs Annette Nijs mogen een verbaal robbertje met elkaar vechten. Centraal staat het marktdenken op de universiteit. Aan de orde komt de vraag hoe het met de kwaliteit van het Nederlands universitair onderwijs is gesteld, in vergelijking met de rest van Europa. Ook buigen de debaters zich over het vraagstuk hoe universitaire samenwerking er op internationaal niveau uit moet zien. En over hoe de TU Delft om moet gaan met de internationale concurrentie. Genoeg ‘stof tot nadenken’, zoals Studium Generale het omschrijft.

www.sg.tudelft.nl

‘Europa is het schoothondje van de VS’

Kun jij je veroorloven om niets van Europa te weten? Met deze vraag, die eigenlijk het antwoord al in zich draagt, hoopt Studium Generale studenten te prikkelen de reeks ‘Europa in beeld (of: de ver-van-mijn-bed-show)’ te bezoeken. Het is een nobel en nodig streven jonge mensen te betrekken bij Europa, want Brussel heeft invloed op ieders dagelijks leven. Al was het maar met het bachelor-mastersysteem in het hoger onderwijs. Of met allerlei regelgeving over wat we wel en niet mogen eten en drinken.

Studium Generale start de reeks (alle bijeenkomsten vinden plaats in Speakers) op 10 mei met de lezing ‘Europa als redder van Amerika?’. Prof. Karel van Wolferen van de Universiteit van Amsterdam, die eerder het boek ‘De ondergang van een wereldorde’ schreef, is het volgens Studium Generale absoluut niet eens met die stelling. Volgens hem is Europa meer het schoothondje van de VS.

De tijd dat de Verenigde Staten een relatief goedaardige handhaver waren van de orde in de wereld, is in ieder geval voorgoed voorbij, stelt Studium Generale. President Bush heeft met zijn Irak-politiek het Atlantisch bondgenootschap eenzijdig opgeheven, wat de relatie tussen Amerika en Europa geen goed gedaan heeft. Natuurlijk hebben de twee nog steeds gemeenschappelijke belangen, maar de VS zullen volgens Studium Generale niet luisteren naar Europa als dat niet één boodschap heeft en alle lidstaten door elkaar blijven roepen. Van Wolferen gaat daarop in.

Twee dagen later volgt de lezing van de Leidse historicus prof.dr. Piet Emmer: ‘De koloniale fuik: Europa telt zijn zonden en zegeningen’. Het onderwerp sluit perfect aan op de actualiteit in Irak. Nederland deed niet mee aan de oorlog in Irak, maar voelde zich onder Amerikaanse druk wel verplicht de orde in het naoorlogse Irak te handhaven. Nu het einde van de Nederlandse aanwezigheid in dat land nadert, moet het parlement zich opnieuw de vraag stellen of aanwezigheid noodzakelijk is. Maar nu de situatie steeds slechter wordt, kun je het dan wel maken om te vertrekken? Europa kan zich volgens Studium Generale niet terugtrekken uit de wereldorde zoals die nu is, want Europa zit in een deels zelf gecreëerde koloniale fuik en daaruit is geen weg terug. Dus ook niet voor Nederland. Emmer mag die stelling aanvallen.

De Europese democratie staat centraal in de lezing die volgt op 19 mei: ‘De uitvinding van de Europese Democratie’, gehouden door prof.dr. Jos de Beus van de Universiteit van Amsterdam. De Beus schreef samen met Paul Scheffer het pamflet ‘De achteloosheid voorbij’ over de geloofwaardigheid van het Europese project, het Nederlandse lidmaatschap en het Europese parlement. De Beus geeft onder meer antwoord op vraag of de Europese democratie in het algemeen wenselijk is als we beseffen dat Europese democratisering en Europese eenwording vaak botsen. Ook vraagt hij zich af of Nederland een rolmodel is als het om democratie gaat, of juist een achterblijver.

Studium Generale sluit de Europa-reeks af met het debat ‘Europa als universiteitsstad’. Rector prof.ir. Jacob Fokkema, lid van het college van bestuur drs. Paul Rullmann, vertegenwoordigers van de studentenraad en de Lsvb en last but not least staatssecretaris van onderwijs Annette Nijs mogen een verbaal robbertje met elkaar vechten. Centraal staat het marktdenken op de universiteit. Aan de orde komt de vraag hoe het met de kwaliteit van het Nederlands universitair onderwijs is gesteld, in vergelijking met de rest van Europa. Ook buigen de debaters zich over het vraagstuk hoe universitaire samenwerking er op internationaal niveau uit moet zien. En over hoe de TU Delft om moet gaan met de internationale concurrentie. Genoeg ‘stof tot nadenken’, zoals Studium Generale het omschrijft.

www.sg.tudelft.nl

‘Europa is het schoothondje van de VS’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.