Education

Ritzen vraagt TU verplichte studieplanning te heroverwegen

Minister Ritzen wil dat het college van bestuur zich nogmaals beraadt over de verplichte studieplanning bij Civiele Techniek.

De onderwijsminister heeft het college in een brief verzocht nog een keer te kijken naar de bezwaren van civielstudent Edo Oostebrink. Deze protesteerde bij de faculteit en het cvb, en verzocht om afschaffing van de verplichte planning voor studenten. Beide keren kreeg hij nul op het rekest. Daarop richtte hij een brief aan de minister, die nu aandringt op een een heroverweging door het college, ‘uitdrukkelijk vanuit de invalshoek van de redelijkheid’.

Oostebrink heeft inhoudelijke en juridische bezwaren tegen de verplichte studieplanning en weet zich gesteund door de VSSD, studentenraad en de Landelijke Studenten Vakbond. ,,Verplichte studieplanning is een dwangmatige beperking van de keuzevrijheid van studenten, doet afbreuk aan de zelfstandigheid en werkt zelfs vertragend”, vindt hij. Oostebrink noemt de verplichting tot studieplanning ‘een dubieus gebruik’ van het Onderwijs en Examen Reglement, en ‘in strijd met de geest van de wet’.

Als het reglement over enkele weken toch defintief goedgekeurd wordt, maakt Oostebrink de zaak aanhangig bij het college van beroep.

Een enquête van studievereniging Practische Studie wijst uit dat zestig procent van de ondervraagde studenten principiële bezwaren heeft tegen verplichte studieplanning. Bijna tachtig procent vindt dat het de studievrijheid belemmert.

De onderwijsminister heeft het college in een brief verzocht nog een keer te kijken naar de bezwaren van civielstudent Edo Oostebrink. Deze protesteerde bij de faculteit en het cvb, en verzocht om afschaffing van de verplichte planning voor studenten. Beide keren kreeg hij nul op het rekest. Daarop richtte hij een brief aan de minister, die nu aandringt op een een heroverweging door het college, ‘uitdrukkelijk vanuit de invalshoek van de redelijkheid’.

Oostebrink heeft inhoudelijke en juridische bezwaren tegen de verplichte studieplanning en weet zich gesteund door de VSSD, studentenraad en de Landelijke Studenten Vakbond. ,,Verplichte studieplanning is een dwangmatige beperking van de keuzevrijheid van studenten, doet afbreuk aan de zelfstandigheid en werkt zelfs vertragend”, vindt hij. Oostebrink noemt de verplichting tot studieplanning ‘een dubieus gebruik’ van het Onderwijs en Examen Reglement, en ‘in strijd met de geest van de wet’.

Als het reglement over enkele weken toch defintief goedgekeurd wordt, maakt Oostebrink de zaak aanhangig bij het college van beroep.

Een enquête van studievereniging Practische Studie wijst uit dat zestig procent van de ondervraagde studenten principiële bezwaren heeft tegen verplichte studieplanning. Bijna tachtig procent vindt dat het de studievrijheid belemmert.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.