Education

Ritzen en TU’s willen kortere lerarenopleiding

De lerarenopleiding past volgens de minister binnen de bestaande vijfjarige ingenieursstudie. Maar de TU’s hebben een alternatief klaar.Door de lerarenopleiding aan de technische universiteiten binnen de vijfjarige cursusduur een plaats te geven, denkt Ritzen meer studenten voor het leraarschap in de exacte vakken te kunnen winnen.

Er dreigt namelijk een groot tekort aan leraren wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

De minister maakte zijn plan vorige week bekend in het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) voor 1998. Daarin kondigde Ritzen ook aan voor andere vakken de lerarenopleiding te willen versnellen.

Eerder dit jaar raadde de visitatiecommissie voor de lerarenopleidingen expliciet af om de cursus in de vijf jaar te proppen. Dat zou geen recht doen aan de lerarenopleiding, die aan de algemene universiteiten hoe dan ook een vol jaar blijft kosten. De TU’s zelf denken echter dat het wel iets korter kan.

Op Ritzens bureau ligt dan ook een voorstel van de drie TU’s, waarin de lerarenopleiding uit drie fasen bestaat. Binnen de vijfjarige cursusduur haalt een aspirant-leraar alvast veertien relevante studiepunten, ten koste van andere vakken. Na het ingenieursdiploma volgt dan een half jaar gericht onderwijs (twintig punten). De laatste studiepunten haalt de leraar terwijl hij alvast aan de slag gaat. Zo duurt de opleiding minder lang, maar omvat zij toch evenveel studiepunten.

,,Veertien studiepunten laten ‘indalen’ in het studieprogramma is wel realiseerbaar”, denkt prof.dr. Johan van der Sanden, coördinator van de lerarenopleiding in Eindhoven. De TUE communiceert namens de drie TU’s met minister Ritzen over het onderwerp. ,,Maar ik vraag me af of je meer leraren trekt wanneer je de opleiding volledig opneemt in de vijfjarige cursus. Studenten moeten wel het idee houden dat ze naast leraar volwaardig ingenieur worden.”

Van der Sanden voorziet ook praktische problemen als zich in totaal negen (drie maal drie) faculteiten moeten buigen over de vraag hoe zij de lerarenopleiding zullen inpassen binnen de vijf jaar. Daarom zou hij graag eerst een experiment starten bij één faculteit. Hoe zo’n experiment er uit zou moeten zien, is wat hem betreft nog open – de bewoordingen van Ritzen bieden genoeg aanknopingspunten voor onderhandelingen. ,,Vast staat alleen dat er dringend iets moet gebeuren.” (HOP/3TU)

De lerarenopleiding past volgens de minister binnen de bestaande vijfjarige ingenieursstudie. Maar de TU’s hebben een alternatief klaar.

Door de lerarenopleiding aan de technische universiteiten binnen de vijfjarige cursusduur een plaats te geven, denkt Ritzen meer studenten voor het leraarschap in de exacte vakken te kunnen winnen. Er dreigt namelijk een groot tekort aan leraren wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

De minister maakte zijn plan vorige week bekend in het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) voor 1998. Daarin kondigde Ritzen ook aan voor andere vakken de lerarenopleiding te willen versnellen.

Eerder dit jaar raadde de visitatiecommissie voor de lerarenopleidingen expliciet af om de cursus in de vijf jaar te proppen. Dat zou geen recht doen aan de lerarenopleiding, die aan de algemene universiteiten hoe dan ook een vol jaar blijft kosten. De TU’s zelf denken echter dat het wel iets korter kan.

Op Ritzens bureau ligt dan ook een voorstel van de drie TU’s, waarin de lerarenopleiding uit drie fasen bestaat. Binnen de vijfjarige cursusduur haalt een aspirant-leraar alvast veertien relevante studiepunten, ten koste van andere vakken. Na het ingenieursdiploma volgt dan een half jaar gericht onderwijs (twintig punten). De laatste studiepunten haalt de leraar terwijl hij alvast aan de slag gaat. Zo duurt de opleiding minder lang, maar omvat zij toch evenveel studiepunten.

,,Veertien studiepunten laten ‘indalen’ in het studieprogramma is wel realiseerbaar”, denkt prof.dr. Johan van der Sanden, coördinator van de lerarenopleiding in Eindhoven. De TUE communiceert namens de drie TU’s met minister Ritzen over het onderwerp. ,,Maar ik vraag me af of je meer leraren trekt wanneer je de opleiding volledig opneemt in de vijfjarige cursus. Studenten moeten wel het idee houden dat ze naast leraar volwaardig ingenieur worden.”

Van der Sanden voorziet ook praktische problemen als zich in totaal negen (drie maal drie) faculteiten moeten buigen over de vraag hoe zij de lerarenopleiding zullen inpassen binnen de vijf jaar. Daarom zou hij graag eerst een experiment starten bij één faculteit. Hoe zo’n experiment er uit zou moeten zien, is wat hem betreft nog open – de bewoordingen van Ritzen bieden genoeg aanknopingspunten voor onderhandelingen. ,,Vast staat alleen dat er dringend iets moet gebeuren.” (HOP/3TU)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.