Education

Reorganisatie levert veertig ‘boventalligen’ op

Voor veertig medewerkers is er vooralsnog geen baan in de nieuwe ondersteunersorganisatie. Zij krijgen tot uiterlijk 1 januari 2007 de tijd om een nieuwe baan te vinden: daarna volgt ontslag.

Dat is één van de uitkomsten van de reorganisatie van de ondersteunende diensten die in 2004 begon. Met circa tien medewerkers is de TU nog in gesprek. Wat betreft de mensen die wel zijn geplaatst: in totaal gaat het om 1020 fulltime equivalenten (fte’s).

Bij de veertig boventallige medewerkers zijn de mensen niet meegerekend die weliswaar niet geplaatst waren, maar gebruik konden maken van de fpu-regeling voor 55-plussers. In de tweede en meest omvangrijke fase van de ‘plaatsing’ ging het daarbij om vijftig werknemers.

Het natuurlijke verloop sinds de start van de reorganisatie bedraagt 492 fte’s. De bereikte reductie is 470 fte’s, iets hoger dan het gestelde doel. Bij natuurlijk verloop gaat het om individuele mensen die vertrekken, bij de reductie om functies die niet meer terugkomen in de nieuwe ondersteunersorganisatie. Omdat nogal wat mensen die vertrokken een functie hadden die ook in de nieuwe organisatie blijft bestaan, zijn er vacatures opengevallen. “We willen dat woord vacatures nog niet gebruiken”, zegt Simone Blenk van de taskforce personeel. “De boventallige medewerkers hebben voorrang bij het invullen van die open plaatsen. Wat overblijft, zullen we als vacatures aanbieden.”

In een nieuwsbrief stellen de vakbonden dat elke geplaatste ondersteuner die niet aan de eisen blijkt te voldoen in januari 2007 alsnog kan worden ontslagen, met de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden. De bepaling die zoiets mogelijk maakt blijkt in de nieuwe cao van de universiteiten te zijn geschrapt.

Vals alarm? Floor Koornneef, de nieuwe voorzitter van het bondenoverleg: “De bepaling mag geschrapt zijn, in de nieuwe cao vind je nog steeds bepalingen die het mogelijk maken om bij een ‘mismatch’ iemand op de gebruikelijke wijze te ontslaan.” Dus het gevaar dat de bonden schetsen is reëel? Koornneef: “Ja. Al kan ik niet zeggen hoeveel mensen dat risico lopen. Wie niet gelukkig is met zijn nieuwe baan, loopt natuurlijk een grotere kans om minder te presteren. We vinden hoe dan ook dat elke ‘mismatch’ straks recht heeft op een periode van een jaar om een nieuwe baan te vinden. Ik verwacht dat we er wel uitkomen met het college van bestuur.”

De ondernemingsraad deelt de vrees van de bonden niet. Or-voorzitter Kees Daleboudt heeft wel een ander punt. Omdat de plaatsing in twee fases heeft plaats gevonden, valt een deel van de medewerkers nog onder de oude cao met de oude bepaling. De or wil dat ook ‘mismatches’ in de eerste lichting het recht moeten krijgen om in 2007 met doorbetaling van salaris en ondersteuning van plaatsingsbureau TU-mobiel een jaar lang naar een nieuwe baan te zoeken.

Dat is één van de uitkomsten van de reorganisatie van de ondersteunende diensten die in 2004 begon. Met circa tien medewerkers is de TU nog in gesprek. Wat betreft de mensen die wel zijn geplaatst: in totaal gaat het om 1020 fulltime equivalenten (fte’s).

Bij de veertig boventallige medewerkers zijn de mensen niet meegerekend die weliswaar niet geplaatst waren, maar gebruik konden maken van de fpu-regeling voor 55-plussers. In de tweede en meest omvangrijke fase van de ‘plaatsing’ ging het daarbij om vijftig werknemers.

Het natuurlijke verloop sinds de start van de reorganisatie bedraagt 492 fte’s. De bereikte reductie is 470 fte’s, iets hoger dan het gestelde doel. Bij natuurlijk verloop gaat het om individuele mensen die vertrekken, bij de reductie om functies die niet meer terugkomen in de nieuwe ondersteunersorganisatie. Omdat nogal wat mensen die vertrokken een functie hadden die ook in de nieuwe organisatie blijft bestaan, zijn er vacatures opengevallen. “We willen dat woord vacatures nog niet gebruiken”, zegt Simone Blenk van de taskforce personeel. “De boventallige medewerkers hebben voorrang bij het invullen van die open plaatsen. Wat overblijft, zullen we als vacatures aanbieden.”

In een nieuwsbrief stellen de vakbonden dat elke geplaatste ondersteuner die niet aan de eisen blijkt te voldoen in januari 2007 alsnog kan worden ontslagen, met de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden. De bepaling die zoiets mogelijk maakt blijkt in de nieuwe cao van de universiteiten te zijn geschrapt.

Vals alarm? Floor Koornneef, de nieuwe voorzitter van het bondenoverleg: “De bepaling mag geschrapt zijn, in de nieuwe cao vind je nog steeds bepalingen die het mogelijk maken om bij een ‘mismatch’ iemand op de gebruikelijke wijze te ontslaan.” Dus het gevaar dat de bonden schetsen is reëel? Koornneef: “Ja. Al kan ik niet zeggen hoeveel mensen dat risico lopen. Wie niet gelukkig is met zijn nieuwe baan, loopt natuurlijk een grotere kans om minder te presteren. We vinden hoe dan ook dat elke ‘mismatch’ straks recht heeft op een periode van een jaar om een nieuwe baan te vinden. Ik verwacht dat we er wel uitkomen met het college van bestuur.”

De ondernemingsraad deelt de vrees van de bonden niet. Or-voorzitter Kees Daleboudt heeft wel een ander punt. Omdat de plaatsing in twee fases heeft plaats gevonden, valt een deel van de medewerkers nog onder de oude cao met de oude bepaling. De or wil dat ook ‘mismatches’ in de eerste lichting het recht moeten krijgen om in 2007 met doorbetaling van salaris en ondersteuning van plaatsingsbureau TU-mobiel een jaar lang naar een nieuwe baan te zoeken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.