Education

Reorganisatie aanstaande bij OTB

Bouwkunde vindt dat de afdeling OTB beter moet aansluiten bij de faculteit. De vakbonden aan de TU vertelden medewerkers maandag over hun rechten en plichten bij de aanstaande reorganisatie.

De faculteit Bouwkunde wil OTB reorganiseren. (Foto: Thomas Zwart)

Al in december 2016 zou de faculteit Bouwkunde met een reorganisatieplan komen, aldus de bonden en de ondernemingsraad. Het plan ligt er echter nog niet. Wel lag er afgelopen zomer een zogeheten Terms of Reference (Tor), een document dat de noodzaak tot organisatieverandering beschrijft. Dit document noemt drie redenen:


  • Werkzaamheden


OTB was als zelfstandig onderzoeksinstituut (gericht op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving) vrij in het kiezen van opdrachten en beweegt zich met zijn contractonderzoek op hetzelfde terrein als adviesbureaus uit de particuliere markt. Dat vindt de faculteit ‘ongewenst’. De afdeling zou aan een langere termijnvisie moeten werken, maar werkt juist meer (korte termijn) marktgericht vanwege hoge onkosten.


  • Focus van de afdeling


De afdeling moet een duidelijker wetenschappelijke focus hebben waarmee de toegevoegde waarde voor de faculteit helder wordt. Bouwkunde wil een sterke internationale positie, zowel in onderzoek als in onderwijs.


  • Onderwijs en personeel


OTB heeft veel onderzoekers in vaste dienst en geeft in vergelijking met andere afdelingen van Bouwkunde relatief minder onderwijs per arbeidsplaats. Docenten zouden meer colleges moeten geven.


In het document staat dat ‘het afstoten van werkzaamheden en het focus brengen op een wetenschappelijke identiteit’ voor de bestaande staf rechtspositionele gevolgen kan hebben.


Or: geen urgentie voor reorganisatie

De ondernemingsraad (or) vindt dat er te weinig werk is gemaakt van afspraken toen OTB vijf jaar geleden overging naar de faculteit Bouwkunde. “Toen was de afspraak dat alles in het werk zou worden gesteld voor integratie van OTB”, zegt or-lid Arjan van der Hulst. “Daar is niet zoveel van terecht gekomen. Op basis van de Tor hebben wij aangegeven geen urgentie te zien voor een reorganisatie waarbij boventalligheid ontstaat.”


De faculteit zou de opmerkingen van de or verder uitwerken, aldus Van der Hulst. “Dat is het reorganisatieplan wat nu gaat komen.” Faculteitssecretaris Christel Swinkels wil een telefoontje aan decaan Peter Russell met vragen hierover weliswaar beantwoorden, maar blijkt er ‘op dit moment niet op in te willen gaan.’ Volgens Swinkels wordt meer duidelijk in het reorganisatieplan, waar ‘we nog even op moeten wachten’. Waarom het zo lang duurt? “Zorgvuldigheid gaat boven alles”, zegt Swinkels.


Vaste medewerkers van OTB kregen twee weken geleden een mail waarin wordt aangekondigd dat ze ‘binnenkort’ een brief krijgen. Daarin zullen hun ‘feitelijk opgedragen werkzaamheden’ staan beschreven met het verzoek die binnen twee weken te controleren. In het komende reorganisatieplan worden zowel de oude als de nieuwe organisatie beschreven met de daarbij horende functies. Gekeken wordt wie dan wel en niet kunnen terugkomen na de reorganisatie.


Daarop hielden de vakbonden afgelopen maandag een presentatie over de rechten en plichten van medewerkers bij een reorganisatie. Het advies aan de medewerkers luidde onder meer om aan de hand van R&O-gesprekken van de afgelopen vier jaar precies te beschrijven wat ze hebben gedaan en bij boventalligheid ook echt geen werkzaamheden meer te verrichten.


Wijziging 7 maart 2018: 

In bovenstaand artikel stond dat medewerkers twee weken geleden een brief hebben gekregen waarin hun ‘feitelijk opgedragen werkzaamheden’ staan beschreven. Dat is onjuist. Medewerkers hebben een mail gekregen waarin  deze brief wordt aangekondigd. De brieven zijn nog niet verzonden.


Lees ook: Niet iedereen kan zich vinden in de motivatie voor de reorganisatie blijkt uit deze ingezonden brief van hoogleraren en sectieleiders.


 

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.