Campus

‘Renteverhoging studieschuld in strijd met de wet’

Als de Eerste Kamer instemt met een renteverhoging op studieschulden stappen het Interstedelijk Studenten Overleg en het Landelijk Studenten Rechtsbureau naar de rechter.

Het is onwettig dat het onderwijs niet profiteert van de opbrengsten, stellen zij.


Het kabinet wil de rente op studieschulden vanaf 2020 verhogen. Die wordt dan gekoppeld aan de 10-jaarsrente op staatsleningen. Oud-studenten met een gemiddelde lening (21 duizend euro) en een bovenmodaal inkomen betalen dan zo’n 12 euro in de maand meer rente. Dat is na 35 jaar aflossen ruim 5 duizend euro. Het plan moet de schatkist uiteindelijk zo’n 226 miljoen euro per jaar opleveren.


Toegankelijk

Volgens het ISO en de LSR is de voorgenomen maatregel in strijd met het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten dat Nederland heeft ondertekend. Daarin staat dat het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn door “een geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs”.


Anders dan de opbrengsten van het leenstelsel, die worden geïnvesteerd in het onderwijs, moet de renteverhoging bijdragen aan “solide overheidsfinanciën”. LSR-voorzitter Brechje Keukens: “Noch de kwaliteit van onderwijs, noch de student profiteert van de renteverhoging. Het spekken van de staatskas met het geld van studenten is daarmee onwettig.”


Protest

Vorige week startten studenten- en jongerenorganisaties samen met GroenLinks een petitie tegen de renteverhoging, die inmiddels bijna 100 duizend keer is ondertekend. Ook gaan studenten dinsdag in Amsterdam de straat op om te protesteren tegen het voorstel. Zij hopen de Senaat te overtuigen om tegen de renteverhoging te stemmen.


Onmogelijk is dat niet, aangezien de regeringscoalitie in de Eerste Kamer nog maar een nipte meerderheid van één zetel heeft. Ook binnen die coalitie stuit de voorgenomen maatregel op weerstand. De partijcongressen van D66 en CDA riepen hun senatoren eerder op om tegen de renteverhoging te stemmen.


Eind deze maand buigt de Eerste Kamer zich over het voorstel en de stemming volgt op 4 juni. Als de Senaat instemt, zullen de studentenorganisaties juridische stappen ondernemen.


HOP, Inge Schouten


HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.