Education

Relatief kleine bezuiniging op RAS

De TU gaat het komende studiejaar 261 duizend euro bezuinigen op de regeling afstudeersteun studenten (RAS). Die kost de universiteit al een aantal jaren tonnen meer dan begroot


De aangekondigde bezuiniging verkleint die overschrijding, maar neemt deze niet weg. Het budget voor de RAS bedraagt 1,1 miljoen euro. Die is bedoeld voor studentbestuurders en studenten die door overmacht studievertraging oplopen. In 2011 was er een overschrijding van 289 duizend euro, een jaar later van 760 duizend euro.De verwachting is dat studenten de komende jaren onverminderd aanspraak zullen blijven maken op de regeling. Sterker nog, het aantal studenten(sport)verenigingen blijft groeien, net als het aantal studenten dat door overmacht in de knel komt.Het college van bestuur (cvb) gaf een projectgroep bestaande uit TU-medewerkers en studentenvertegenwoordigers de opdracht samen te zoeken naar een besparing van 300 duizend euro. Een schappelijk voorstel gezien de omvang van de overschrijdingen, maar voor de studenten is een welhaast onmogelijke opgave. Zij willen niemand tekort doen.De studenten dringen er niet voor niets bij het cvb op aan met beleid te komen voor de komende jaren. De universiteit kan in hun ogen beter zelf bepalen welke activiteiten zij wel en welke ze niet ondersteunt en wat de prioriteiten zijn. Ook moet zij besluiten hoe om te gaan met nieuwe verenigingen.Maar de projectgroep heeft toch een aantal keuzes moeten maken. De grootste besparing (223 duizend euro) komt uit de commissiemaanden. Het gedrag dat per maand zal worden uitgekeerd daalt van 281 euro naar 120 euro. Ook de facultaire studentenraden en de opleidingscommissies moeten inleveren, respectievelijk 26 duizend euro en zesduizend euro. Studenten die daarin zitting nemen, moeten in de toekomst genoegen nemen met één maand vergoeding. Nog eens zesduizend euro komt bij de disputen vandaan.De projectgroep hoopt en verwacht dat andere maatregelen tot indirecte besparingen zullen leiden. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bestuursmaanden voor commissiewerk en het afdwingen van meer transparantie van verenigingen. Hun jaarverslagen moeten openbaar worden.Het voorstel van de projectgroep is het slotstuk van maandenlange onderhandelingen, discussies en deelbesluiten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.