Education

Rekenkracht bundelen

Het gros van de tijd zijn pc’s thuis en op kantoor niet in gebruik. Zonde, al die werkloze processoren, vindt dr. Behnaz Pourebrahimi van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

 Maar in plaats van eenrichtingsverkeer richtte Pourebrahimi zich op tweerichtingsverkeer; een systeem dus waarbij alle aangesloten leden zo nu en dan gebruik kunnen maken van extra rekenkracht. In haar virtuele systeem krijgen alle deelnemers een budget afhankelijk van de duur dat ze hun pc beschikbaar stellen. “Met dat budget kunnen ze bij een veilingmeester bieden op extra geheugen als ze dat zelf nodig hebben”, zegt de onderzoekster die onlangs promoveerde. Dat werkte het beste, bleek uit haar experimenten waarbij ze een tiental computers met geheugen liet handelen.

Studenten en medewerkers dienden vorig jaar in totaal 79 bezwaarschriften in bij de afdeling juridische zaken van de TU. Dat zijn er negentien meer dan in 2007. Van de 74 afgehandelde bezwaarschriften waren er slechts 5 gegrond, 22 ongegrond, 8 niet-ontvankelijk en 39 ingetrokken. In die laatste gevallen kwam de indiener van het bezwaar tot een ‘minnelijke schikking’. Veel studenten trokken hun klacht in na een goede uitleg van regelingen. De meeste studenten hadden bezwaren tegen een afwijzing van hun verzoek om financiële ondersteuning via de Regeling Afstudeersteun. Ze waren te laat of voldeden niet aan de propedeuse- of studiepunteneis voor aanvang van het bestuurswerk. Verder waren aanvragen niet compleet en garantiemaanden onjuist gereserveerd. Medewerkers hadden onder meer bezwaren tegen beslissingen over een beoordeling, het einde van een dienstverband, en het uitbetalen van verlofuren.

Pourebrahimi onderzocht of het mogelijk is al die rekenkracht te bundelen. Ze denkt daarbij aan reeds bestaande netwerken waarbij particulieren hun pc beschikbaar stellen aan onderzoeksinstituten die zware berekeningen moeten uitvoeren.

 Maar in plaats van eenrichtingsverkeer richtte Pourebrahimi zich op tweerichtingsverkeer; een systeem dus waarbij alle aangesloten leden zo nu en dan gebruik kunnen maken van extra rekenkracht. In haar virtuele systeem krijgen alle deelnemers een budget afhankelijk van de duur dat ze hun pc beschikbaar stellen. “Met dat budget kunnen ze bij een veilingmeester bieden op extra geheugen als ze dat zelf nodig hebben”, zegt de onderzoekster die onlangs promoveerde. Dat werkte het beste, bleek uit haar experimenten waarbij ze een tiental computers met geheugen liet handelen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.