Education

Recordaantal hbo’ers naar universiteit

Vorig jaar meldde een recordaantal van 8800 afgestudeerde hbo’ers zich in het wetenschappelijk onderwijs. Het verklaart deels de vloedgolf aan eerstejaars die de universiteiten over zich heen kregen.

Er gingen vorig jaar 19 procent meer hbo’ers naar de universiteit dan in 2008, blijkt uit tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ook een samenvatting schreef. Die stijging is opmerkelijk, immers, de afgelopen jaren werden er iets meer hbo-diploma’s uitgereikt, maar begonnen er desondanks minder afgestudeerde hbo’ers aan een universitaire vervolgstudie.

Welke opleidingen de hbo’ers precies volgen valt niet uit de statistieken af te lezen. Evenmin is duidelijk of degenen meetellen die een schakelcursus voor een masteropleiding volgen.

Volgens het CBS groeide het totale aantal universitaire eerstejaars bachelorstudenten met 8,8 procent, zoals het HOP al eerder meldde. Dat is minder dan de twaalf procent die universiteitenvereniging VSNU recentelijk in de media noemde en ook minder dan het percentage van 9,2 dat zij na correctie hanteert.

Een ander opmerkelijk gegeven in de CBS-cijfers is de toename van het aantal eerstejaars met vwo-diploma. Dat nam in 2008 al flink toe met 7,2 procent, maar door een afname van het aantal hbo’ers, buitenlandse studenten en studenten met een zogeheten ‘overige vooropleiding’ viel dat niet zo op en groeide de instroom toen met maar 4,4 procent.

In september 2009 – het studiejaar van de vloedgolf – nam het aandeel hbo’ers in universitaire bacheloropleidingen fiks toe. Ook de categorie eerstejaars met ‘overige vooropleidingen’ schoot met een kwart omhoog (landelijk van 3300 naar 4200). Dat kwam bovenop de toename van vwo’ers, die ongeveer even fors was als het jaar daarvoor. In totaal betekende dat een verdubbeling van de groei.

,

Studenten die in het buitenland een opleiding volgen, kunnen alleen met succes studiefinanciering aanvragen als ze minstens drie van de zes jaar vóór het begin van de opleiding in Nederland woonden.

Die wooneis is volgens de Europese Commissie in strijd met regels rond het vrije verkeer van werknemers. Het ministerie van OCW houdt echter voet bij stuk.

“Zonder de drie-uit-zes-regel dreigt de studiefinanciering onbeheersbaar te worden”, zegt een woordvoerder van OCW. “We wachten de uitspraak met vertrouwen af.”

Er gingen vorig jaar 19 procent meer hbo’ers naar de universiteit dan in 2008, blijkt uit tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ook een samenvatting schreef. Die stijging is opmerkelijk, immers, de afgelopen jaren werden er iets meer hbo-diploma’s uitgereikt, maar begonnen er desondanks minder afgestudeerde hbo’ers aan een universitaire vervolgstudie.

Welke opleidingen de hbo’ers precies volgen valt niet uit de statistieken af te lezen. Evenmin is duidelijk of degenen meetellen die een schakelcursus voor een masteropleiding volgen.

Volgens het CBS groeide het totale aantal universitaire eerstejaars bachelorstudenten met 8,8 procent, zoals het HOP al eerder meldde. Dat is minder dan de twaalf procent die universiteitenvereniging VSNU recentelijk in de media noemde en ook minder dan het percentage van 9,2 dat zij na correctie hanteert.

Een ander opmerkelijk gegeven in de CBS-cijfers is de toename van het aantal eerstejaars met vwo-diploma. Dat nam in 2008 al flink toe met 7,2 procent, maar door een afname van het aantal hbo’ers, buitenlandse studenten en studenten met een zogeheten ‘overige vooropleiding’ viel dat niet zo op en groeide de instroom toen met maar 4,4 procent.

In september 2009 – het studiejaar van de vloedgolf – nam het aandeel hbo’ers in universitaire bacheloropleidingen fiks toe. Ook de categorie eerstejaars met ‘overige vooropleidingen’ schoot met een kwart omhoog (landelijk van 3300 naar 4200). Dat kwam bovenop de toename van vwo’ers, die ongeveer even fors was als het jaar daarvoor. In totaal betekende dat een verdubbeling van de groei.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.