Short

Recordaantal eerstejaars hbo. En de TU?

De hogescholen tellen vooralsnog 6,7 procent meer eerstejaars dan vorig jaar om deze tijd: veel meer vooraanmeldingen dan vorig jaar, aldus de Vereniging Hogescholen. Met name de lerarenopleidingen groeien hard: die melden voorlopig 14,7 procent meer eerstejaars. Ook opleidingen in de gezondheidszorg (7,4 procent) en gedrag & maatschappij (10,9 procent) zien het aantal eerstejaars toenemen. Technische opleidingen weten het minst te profiteren en komen voorlopig tot een groei van 1,9 procent.  Uit de laatste peiling van de vooraanmeldingen bij de TU Delft komt ook daar een daling naar voren vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar. Het gaat om 2 procent. Opvallend is dat geen enkele fixusopleiding al meer vooraanmelders heeft dan plaatsen. Zo hebben zich bij klinische technologie momenteel vijftig eerstejaars, terwijl er honderd studenten terecht kunnen.

Vooraanmeldingen zijn geen definitieve tellingen. Die komen pas in oktober. Dan zal blijken hoeveel studenten hun inschrijving helemaal hebben afgerond, met machtiging voor het collegegeld en al. De vooraanmeldingen geven wel een goede indicatie van de trend. (
HOP)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.