Opinion

Rechtzetten

Als voorzitter van het Lokaal Overleg wil ik graag, mede namens de collega’s van de andere vakbonden, het beeld dat Delta schetst van het optreden van de bonden rechtzetten.

In het Lokaal overleg wordt door de volgende vakbonden samengewerkt: CFO, CMHF, AC-Hop en Abvakabo.

Met nadruk heb ik het over samenwerken: al jaren lang is er binnen het Lokaal Overleg sprake van een goede verstandhouding en een grote eensgezindheid. Het komt dan ook zelden voor dat de vakbonden er niet in slagen met een gezamenlijk standpunt naar buiten te komen.

De grote eensgezindheid heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we allen staan voor de belangen van het personeel. Maar niet minder belangrijk is dat we elkaars meningen en achtergronden respecteren en dat we elkaar vertrouwen. Alleen vanuit een dergelijke mentaliteit is het mogelijk tot gezamenlijke standpunten te komen. Zo ook hebben de gezamenlijke bonden zich, samen met het College van Bestuur, ingezet voor de totstandkoming van een Ondernemingsraad aan de TU Delft.

Voor de goede orde: het Lokaal Overleg is paritair samengesteld: elke bond heeft twee leden en twee plaatsvervangend leden en de voorzitter maakt gewoon deel uit van een van de delegaties. Geen enkele vakbond kan het dus voor het zeggen hebben in het Lokaal Overleg. Kenmerkend voor ons overleg is ook is dat er nooit gestemd wordt.

Het zou Delta sieren zich eens te verdiepen in de organisatie en het werk van de vakbonden, in plaats van zich te verlagen tot een hetze-achtige campagne tegen een van de bonden. Alle bonden zijn gehuisvest op het TUD-Binnenhof. Kom eens binnen lopen zou ik zeggen.

Voor alle duidelijkheid: geen enkel lid of plaatsvervangend lid van het Lokaal Overleg is een marionet van welke vakbond dan ook. Zij zijn allemaal gewoon actief lid van hun vakbond en bepalen met vele andere leden het beleid van hun bond.

Als voorzitter van het Lokaal Overleg wil ik graag, mede namens de collega’s van de andere vakbonden, het beeld dat Delta schetst van het optreden van de bonden rechtzetten. In het Lokaal overleg wordt door de volgende vakbonden samengewerkt: CFO, CMHF, AC-Hop en Abvakabo.

Met nadruk heb ik het over samenwerken: al jaren lang is er binnen het Lokaal Overleg sprake van een goede verstandhouding en een grote eensgezindheid. Het komt dan ook zelden voor dat de vakbonden er niet in slagen met een gezamenlijk standpunt naar buiten te komen.

De grote eensgezindheid heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we allen staan voor de belangen van het personeel. Maar niet minder belangrijk is dat we elkaars meningen en achtergronden respecteren en dat we elkaar vertrouwen. Alleen vanuit een dergelijke mentaliteit is het mogelijk tot gezamenlijke standpunten te komen. Zo ook hebben de gezamenlijke bonden zich, samen met het College van Bestuur, ingezet voor de totstandkoming van een Ondernemingsraad aan de TU Delft.

Voor de goede orde: het Lokaal Overleg is paritair samengesteld: elke bond heeft twee leden en twee plaatsvervangend leden en de voorzitter maakt gewoon deel uit van een van de delegaties. Geen enkele vakbond kan het dus voor het zeggen hebben in het Lokaal Overleg. Kenmerkend voor ons overleg is ook is dat er nooit gestemd wordt.

Het zou Delta sieren zich eens te verdiepen in de organisatie en het werk van de vakbonden, in plaats van zich te verlagen tot een hetze-achtige campagne tegen een van de bonden. Alle bonden zijn gehuisvest op het TUD-Binnenhof. Kom eens binnen lopen zou ik zeggen.

Voor alle duidelijkheid: geen enkel lid of plaatsvervangend lid van het Lokaal Overleg is een marionet van welke vakbond dan ook. Zij zijn allemaal gewoon actief lid van hun vakbond en bepalen met vele andere leden het beleid van hun bond.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.