Campus

Rechtsposities bij tti’s lopen sterk uiteen

De posities van het personeel bij de nieuwe technologische topinstituten vertonen forse verschillen, vooral op het gebied van geheimhoudingsplicht en duur van de aanstelling.

In Twente hebben de ministers Wijers en Ritzen op woensdag 11 februari het eerste technologisch topinstituut geopend. Het gaat om het Telematica-instituut, een van de vier aan universiteiten gelieerde centra die strategisch onderzoek voor het bedrijfsleven gaan doen. In april beginnen de overige topinstituten met hun onderzoek aan voedsel (Wageningen), metalen (Delft) en polymeren (Eindhoven).

De vier topinstituten of tti’s zijn met miljoenen subsidie opgezet nadat ze vorig jaar uit achttien voorstellen waren uitverkoren. Ritzen en Wijers wilden de kloof tussen bedrijven en kennisinstellingen overbruggen door langdurige samenwerking tot stand te brengen. Een eis was dat zowel universiteiten als bedrijfsleven bereid waren in de instituten te investeren. Ook moesten de bedrijven serieuze zeggenschap in het onderzoek krijgen.

Intussen wordt duidelijk welke rechten en plichten het personeel van de tti’s krijgt. Bij metalen en telematica tilt men zwaar aan ‘geheimhouding’. Weliswaar is bij metalen een clausule geschrapt die hoogleraren praktisch verbood om op de universiteit over hun instituutswerk te praten. Maar wel behoudt zowel metalen als telematica zich het recht voor om onderzoeksresultaten niet te publiceren. En aio’s bij metalen (telematica krijgt geen aio’s) moeten een geheimhoudings- contract tekenen.

Polymeren en voedselwetenschappen krijgen een meer academisch werkklimaat, met hoogstens uitstel van publicatie voorafgaand aan patentering. De meeste onderzoekers blijven er ook verbonden aan de universiteit of een bestaand onderzoeksinstituut. Nieuw personeel krijgt in principe een tijdelijk contract. Mocht de overheid over vijf jaar besluiten de subsidie in te trekken, dan zijn deze twee instituten dus vrij eenvoudig op te heffen. Het personeel vertrekt, of kan terug naar zijn oude baan.

Telematica en metalen maken zich ook op dit punt meer los van de universiteit. Telematica krijgt wel gedetacheerde onderzoekers van de universiteit, maar nieuw personeel krijgt er een contract voor onbepaalde tijd. Dat laatste geldt ook voor het metalen-instituut, dat aan het eind van dit jaar tachtig procent van zijn personeel volledig in eigen dienst wil hebben.

In Twente hebben de ministers Wijers en Ritzen op woensdag 11 februari het eerste technologisch topinstituut geopend. Het gaat om het Telematica-instituut, een van de vier aan universiteiten gelieerde centra die strategisch onderzoek voor het bedrijfsleven gaan doen. In april beginnen de overige topinstituten met hun onderzoek aan voedsel (Wageningen), metalen (Delft) en polymeren (Eindhoven).

De vier topinstituten of tti’s zijn met miljoenen subsidie opgezet nadat ze vorig jaar uit achttien voorstellen waren uitverkoren. Ritzen en Wijers wilden de kloof tussen bedrijven en kennisinstellingen overbruggen door langdurige samenwerking tot stand te brengen. Een eis was dat zowel universiteiten als bedrijfsleven bereid waren in de instituten te investeren. Ook moesten de bedrijven serieuze zeggenschap in het onderzoek krijgen.

Intussen wordt duidelijk welke rechten en plichten het personeel van de tti’s krijgt. Bij metalen en telematica tilt men zwaar aan ‘geheimhouding’. Weliswaar is bij metalen een clausule geschrapt die hoogleraren praktisch verbood om op de universiteit over hun instituutswerk te praten. Maar wel behoudt zowel metalen als telematica zich het recht voor om onderzoeksresultaten niet te publiceren. En aio’s bij metalen (telematica krijgt geen aio’s) moeten een geheimhoudings- contract tekenen.

Polymeren en voedselwetenschappen krijgen een meer academisch werkklimaat, met hoogstens uitstel van publicatie voorafgaand aan patentering. De meeste onderzoekers blijven er ook verbonden aan de universiteit of een bestaand onderzoeksinstituut. Nieuw personeel krijgt in principe een tijdelijk contract. Mocht de overheid over vijf jaar besluiten de subsidie in te trekken, dan zijn deze twee instituten dus vrij eenvoudig op te heffen. Het personeel vertrekt, of kan terug naar zijn oude baan.

Telematica en metalen maken zich ook op dit punt meer los van de universiteit. Telematica krijgt wel gedetacheerde onderzoekers van de universiteit, maar nieuw personeel krijgt er een contract voor onbepaalde tijd. Dat laatste geldt ook voor het metalen-instituut, dat aan het eind van dit jaar tachtig procent van zijn personeel volledig in eigen dienst wil hebben.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.