Opinion

Reactie or op NRC

Op zaterdag 22 oktober verscheen een groot artikel in de NRC over de TU Delft. Schokkende en minder schokkende gegevens denderden over de TU-gemeenschap heen. Uit de reacties blijkt dat de medewerkers vooral verontrust zijn over de slordige wijze waarop de TU Delft met haar geld omgaat.


De ondernemingsraad (or) heeft sinds jaar en dag onder meer aangedrongen op helderheid over beheers- en onderhoudskosten van ons vastgoed en over externe inhuur. Steeds weer heeft de or het college van bestuur (cvb) gewaarschuwd voor de gevolgen van onvoldoende informatie. Soms leidde dit tot aanvullende informatie, maar al te vaak kregen we de gevraagde informatie niet.De TU Delft wordt gefinancierd door de belastingbetaler en moet zorgvuldig met het geld omgaan. De or wil ervoor zorgen dat dit soort uitspattingen in de toekomst voorkomen worden en wil bouwen aan vertrouwen en pleit voor meer transparantie.De or wil op korte termijn dit onderwerp indringend met het cvb bespreken, en zal ook de andere punten uitvoerig aan de orde stellen. De or neemt geen genoegen met halve toezeggingen.


Dineke Heersma, voorzitter ondernemingsraad TU Delft


 

Ieder jaar verdeelt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beurzen in de zogeheten Vernieuwingsimpuls. Er zijn Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor recent gepromoveerde, ervaren en zeer ervaren wetenschappers.

Een op zes
Deze keer deden 556 onderzoekers een gooi naar de Vidi-subsidie. Slechts 88 van hen sleepten de subsidie in de wacht, waarvan er vijf terechtkwamen bij TU-onderzoekers. Dat betekent dat slechts 15,8 procent ofwel iets minder dan één op de zes van de aanvragen werd gehonoreerd. Ter vergelijking: in 2005 probeerden slechts 307 onderzoekers zo’n Vidi-subsidie te verkrijgen en boekte één op de vier succes. Het honoreringspercentage in deze ronde Vidi-toekenningen is ‘het laagste ooit binnen de Vernieuwingsimpuls, schrijft NWO.

Zorgen
Begin deze maand sprak NWO-voorzitter Jos Engelen zijn zorgen uit over de dalende slagingskans in de Vernieuwingsimpuls. “Ik hoop maar dat we in Nederland geen talent vergooien waar we later spijt van krijgen”, zei hij. NWO moet geschikte wetenschappers afwijzen, omdat het budget niet ruim genoeg is om alle talenten te subsidiëren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.