Campus

Rapportcijfers

Hoe scoren de universiteiten volgens Der Spiegel op onderwijsklimaat en studiebegeleiding? De rapportcijfers zijn omgerekend naar de Nederlandse schaal van 1 tot 10.