Education

Railonderhoudsprijs voor Maria Molodova

Automatische detectie van kleine spoorbeschadigingen, zoals ontwikkeld voor Dr. Maria Molodova (CiTG), werd woensdag 8 oktober beloond met de Maintenance Research Innovation Award.

Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse conferentie van het Nederlandse Instituut voor World Class Maintenance in Rotterdam. Omdat dr. Molodova vanwege haar verblijf in China niet aanwezig kon zijn, nam haar promotor prof.dr.ir. Rolf Dollevoet de cheque van 1.000 euro in ontvangst.

De door Molodova ontwikkelde detector spoort kleine beschadigingen van de rails op voordat die zich verder ontwikkelen. Vroege detectie (van ‘squats’) kan een flinke besparing op het onderhoud betekenen. In een vroeg stadium kunnen kleine oneffenheden nog weggeslepen worden. Later leiden hoge spanningen ter plaatse tot plastische vervorming van de rail en kunnen zich barsten gaan vormen in de rail die zelfs tot railbreuk kunnen leiden.

Wat haar vinding helemaal bijzonder maakt is dat de detector ondergebracht kan worden in een willekeurig onderstel van een trein en dat het onder normale transportsnelheden werkt.

De detector meet hoogfrequente trillingen van de as in horizontale en verticale richting. In het spoorjargon staat dat bekend als axal box acceleration (ABA) metingen. De toepassing daarvan op de detectie van kleine oneffenheden in het spoor werd door Molodova in februari 2011 gepatenteerd.

Ze had tijdens haar promotieonderzoek met een wiskundig model berekend wat voor signaal zulke oneffenheden teweeg zou brengen in de trillingsopnemers en kon een relatie leggen tussen de frequentie en de mate van beschadiging.

Vervolgens heeft ze de signaal-ruis verhouding verbeterd en een algoritme ontwikkeld dat de beschadigingen automatisch detecteert aan de hand van de frequentiekarakteristieken. Het resultaat was een 78 procent detectie van lichte tot triviale beschadigingen en 100 procent detectie van serieuze deuken in het spoor.

Molodova promoveerde 9 januari 2013 op haar proefschrift Detection of early squats by axle box acceleration bij de sectie railbouwkunde van de afdeling bouw & infra aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.