Education

Radboud UMC moet ontslagen hoogleraar vier ton betalen

Het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen moet een voormalig hoogleraar en afdelingshoofd een afkoopsom betalen van vier ton. Dat heeft de hoogste rechter bevestigd.

Radioloog Hans Blickman werd in 2008 op staande voet ontslagen, omdat hij gefraudeerd zou hebben met vliegtickets en andere onkostendeclaraties. Hoewel de arts volgens de rechter inderdaad fouten gemaakt heeft – hem wordt “ernstige onzorgvuldigheid en slordigheid” verweten – was ontslag op staande voet een te heftige straf. Helemaal omdat de hoogleraar twee dagen daarna sowieso al zou vertrekken bij het Radboud UMC. Door het plotselinge ontslag liep Blickman de vier ton mis die hem was beloofd bij beëindiging van zijn contract op 1 oktober.

Blickman declareerde vliegreizen in business class terwijl was afgesproken dat hij economy class zou vliegen en liet het ziekenhuis betalen voor een ticket naar Boston dat hij niet gebruikte. Ook declareerde hij de rekeningen van de advocaat en de coach die hem bijstonden in gesprekken over zijn arbeidscontract. Tot slot liet hij het ziekenhuis betalen voor reizen die hij ná 1 oktober 2008 ging maken. “Hierbij heeft u uw secretaresse onder druk gezet om deze kosten alsnog te fiatteren”, schreef de raad van bestuur hem in 2008.

Dat had hij allemaal niet mogen doen, oordeelde de rechter eerder al in hoger beroep, maar het Radboud UMC had “voor een minder ingrijpende maatregel kunnen en moeten kiezen” dan onmiddellijk ontslag. De onterecht gedeclareerde kosten hadden bijvoorbeeld ook verrekend kunnen worden met de ontslagvergoeding.

Het ziekenhuis was het daar niet mee eens en ging in cassatie. Maar dat heeft niets opgeleverd. De uitspraak van het hoger beroep blijft staan, oordeelde de Hoge Raad in het recent gepubliceerde vonnis.

Naast de vier ton vergoeding, heeft de hoogleraar eerder een vergoeding geëist voor materiële en immateriële schade na het onterechte ontslag. Of die eis voor de rechter komt is nog onzeker.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.