Education

Raad: meer inzicht in technologiecommissie

De universiteitsraad is akkoord met de instelling door het college van bestuur van een adviescomissie voor het technologiebeleid, alsmede met de door het cvb voorgestelde werkwijze daarvan.

De raad heeft wel gevraagd om, meer dan voorzien was, over de werkzaamheden van de nieuwe commissie geïnformeerd te worden.

Dit standpunt is door de ur-commissie voor onderwijs en onderzoek (URCOO) in juli geformuleerd. Het cvb had in de reglementen van de nieuwe commissie de verantwoordelijkheden scherp afgebakend en niet voorzien in directe lijnen tussen de commissie en de u-raad. De URCOO had daar echter nogal wat moeite mee. DB-lid Schutte-Postma stelde dat regelmatige rapportage nodig was omdat anders het risico bestond dat onderzoeksvoorstellen in de u-raad zouden sneuvelen. URCOO-voorzitter Hotze (TU-2000) noemde deze opinie van zijn commissie ,,ook goed voor het met elkaar besturen” van de universiteit.

De nieuwe commissie, die voor de zomer is samengesteld, komt in de plaats van de commissies onderzoekscholen (onder leiding van prof. Hoogendoorn) en onderzoekprofilering en stimuleringsruimte ( onder leiding van prof. W.J.Beek). De contacten tussen met name de laatstgenoemde commissie en de u-raad zijn nogal nauw geweest. DB-lid Klooster zei daarover: ,,Beek praatte met ons, gaf inzicht én vertrouwen. Nu is er echter angst voor voorgekookte voorstellen.”

Rector Wakker liet doorschemeren met de werkwijze van ‘Beek’ niet ontevreden te zijn geweest. ,,Maar, in die tijd kwam iederéén aan de bak. Het huidige cvb acht het mogelijk dat scherpere en meer strategische keuzes moeten worden gemaakt. Daarom moet het cvb eerst een voldragen, eigen mening hebben alvorens het over het onderzoeksbeleid de confrontatie aangaat met de u-raad. De commissie bepaalt de koers niet, maar het cvb. Het is raar als een adviescollege van het cvb eerst overlegt met de beslissers in de u-raad – dan haal je de structuren door elkaar.”

Maar de rector wilde wel ‘op persoonlijke titel’ een gebaar maken naar de URCOO: hij sloot niet uit dat de voorzitter van de nieuwe commissie aan u-raadsleden ‘feitelijke informatie’ zou verschaffen. Binnen het cvb zal nader overlegd worden hoe dit verder vorm kan worden gegeven. (R.M.)

De universiteitsraad is akkoord met de instelling door het college van bestuur van een adviescomissie voor het technologiebeleid, alsmede met de door het cvb voorgestelde werkwijze daarvan. De raad heeft wel gevraagd om, meer dan voorzien was, over de werkzaamheden van de nieuwe commissie geïnformeerd te worden.

Dit standpunt is door de ur-commissie voor onderwijs en onderzoek (URCOO) in juli geformuleerd. Het cvb had in de reglementen van de nieuwe commissie de verantwoordelijkheden scherp afgebakend en niet voorzien in directe lijnen tussen de commissie en de u-raad. De URCOO had daar echter nogal wat moeite mee. DB-lid Schutte-Postma stelde dat regelmatige rapportage nodig was omdat anders het risico bestond dat onderzoeksvoorstellen in de u-raad zouden sneuvelen. URCOO-voorzitter Hotze (TU-2000) noemde deze opinie van zijn commissie ,,ook goed voor het met elkaar besturen” van de universiteit.

De nieuwe commissie, die voor de zomer is samengesteld, komt in de plaats van de commissies onderzoekscholen (onder leiding van prof. Hoogendoorn) en onderzoekprofilering en stimuleringsruimte ( onder leiding van prof. W.J.Beek). De contacten tussen met name de laatstgenoemde commissie en de u-raad zijn nogal nauw geweest. DB-lid Klooster zei daarover: ,,Beek praatte met ons, gaf inzicht én vertrouwen. Nu is er echter angst voor voorgekookte voorstellen.”

Rector Wakker liet doorschemeren met de werkwijze van ‘Beek’ niet ontevreden te zijn geweest. ,,Maar, in die tijd kwam iederéén aan de bak. Het huidige cvb acht het mogelijk dat scherpere en meer strategische keuzes moeten worden gemaakt. Daarom moet het cvb eerst een voldragen, eigen mening hebben alvorens het over het onderzoeksbeleid de confrontatie aangaat met de u-raad. De commissie bepaalt de koers niet, maar het cvb. Het is raar als een adviescollege van het cvb eerst overlegt met de beslissers in de u-raad – dan haal je de structuren door elkaar.”

Maar de rector wilde wel ‘op persoonlijke titel’ een gebaar maken naar de URCOO: hij sloot niet uit dat de voorzitter van de nieuwe commissie aan u-raadsleden ‘feitelijke informatie’ zou verschaffen. Binnen het cvb zal nader overlegd worden hoe dit verder vorm kan worden gegeven. (R.M.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.