Education

Raad en college botsen over ondernemingsraden

De universiteitsraad zal volgende week een laatste poging doen om het college van bestuur af te houden van zijn plan om in alle faculteiten en diensten ondernemingsraden in te stellen.

De u-raad moet volgende week een advies uitbrengen over de keuze van een nieuw medezeggenschapsstelsel.

De invoering van het nieuwe inspraakstelsel is urgent, nu de wet op de universitaire bestuursorganisatie (MUB) de Eerste Kamer gepasseerd is. De u-raad is door het cvb gevraagd te adviseren over drie stelsels: * een universiteitsraad-nieuwe-stijl (personeel en studenten in één raad), * òf een TU-ondernemingsraad (met commissies voor de beheerseenheden), * dan wel decentrale ondernemingsraden (die ‘getrapt’ een centrale ondernemingsraad voor de TU samenstellen).

Het is nog niet duidelijk of de universiteitsraad volgende week een voorkeur voor een van deze stelsels kan uitspreken. Daarvoor liggen bij personeels- en studentenpartijen de meningen nog verdeeld – soms ook intern. Wel duidelijk is dat de hele universiteitsraad tegen de voorkeur van het college van bestuur is. Dat kiest voor het stelsel van decentrale ondernemingsraden, met een getrapt verkozen centrale ondernemingsraad (COR).

De fracties in de raad werken aan een serie aanbevelingen waarin onder andere zal worden gesteld dat ‘direct-gekozenen’ medezeggenschap moeten hebben op het niveau waar beslissingen worden genomen. Woordvoerder Slavenburg van Demokratisch Beleid licht toe: ,,Op centraal niveau worden zeer belangrijke beslissingen genomen over het Instellingsplan en de begroting. Daar moet je rechtstreeks gekozen, zonder facultaire bindingen of belangen, over kunnen meepraten.”

Vorige week had het college, in een reactie op eerdere kritiek uit de u-raad, juist vastgehouden aan het stelsel met decentrale ondernemingsraden (plus COR), maar eraan toegevoegd dat dit pas over twee jaar het ‘eindmodel’ zou moeten zijn. Omdat het cvb in de tussenliggende tijd de faculteiten en diensten wil laten clusteren – een proces waarin men nog naar elkaar moet ‘toegroeien’- stelt het voor om dit jaar te beginnen met de direct verkozen TU-ondernemingsraad en pas in 1999 dat decentrale eindmodel in te voeren. (R.M.)

De universiteitsraad zal volgende week een laatste poging doen om het college van bestuur af te houden van zijn plan om in alle faculteiten en diensten ondernemingsraden in te stellen. De u-raad moet volgende week een advies uitbrengen over de keuze van een nieuw medezeggenschapsstelsel.

De invoering van het nieuwe inspraakstelsel is urgent, nu de wet op de universitaire bestuursorganisatie (MUB) de Eerste Kamer gepasseerd is. De u-raad is door het cvb gevraagd te adviseren over drie stelsels: * een universiteitsraad-nieuwe-stijl (personeel en studenten in één raad), * òf een TU-ondernemingsraad (met commissies voor de beheerseenheden), * dan wel decentrale ondernemingsraden (die ‘getrapt’ een centrale ondernemingsraad voor de TU samenstellen).

Het is nog niet duidelijk of de universiteitsraad volgende week een voorkeur voor een van deze stelsels kan uitspreken. Daarvoor liggen bij personeels- en studentenpartijen de meningen nog verdeeld – soms ook intern. Wel duidelijk is dat de hele universiteitsraad tegen de voorkeur van het college van bestuur is. Dat kiest voor het stelsel van decentrale ondernemingsraden, met een getrapt verkozen centrale ondernemingsraad (COR).

De fracties in de raad werken aan een serie aanbevelingen waarin onder andere zal worden gesteld dat ‘direct-gekozenen’ medezeggenschap moeten hebben op het niveau waar beslissingen worden genomen. Woordvoerder Slavenburg van Demokratisch Beleid licht toe: ,,Op centraal niveau worden zeer belangrijke beslissingen genomen over het Instellingsplan en de begroting. Daar moet je rechtstreeks gekozen, zonder facultaire bindingen of belangen, over kunnen meepraten.”

Vorige week had het college, in een reactie op eerdere kritiek uit de u-raad, juist vastgehouden aan het stelsel met decentrale ondernemingsraden (plus COR), maar eraan toegevoegd dat dit pas over twee jaar het ‘eindmodel’ zou moeten zijn. Omdat het cvb in de tussenliggende tijd de faculteiten en diensten wil laten clusteren – een proces waarin men nog naar elkaar moet ‘toegroeien’- stelt het voor om dit jaar te beginnen met de direct verkozen TU-ondernemingsraad en pas in 1999 dat decentrale eindmodel in te voeren. (R.M.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.