Education

PvdA en VVD beëindigen ruzie bestuurshervorming

De PvdA en de VVD zullen de MUB, de wet over het universitair bestuur, steunen, nu zij hun ruzie over de student als lid van het faculteitsbestuur hebben bijgelegd.

Ook D66 zal de MUB – zij het met weinig enthousiasme – steunen. Daarmee is Ritzens wetsvoorstel veilig.

De PvdA en de VVD willen de universiteiten oproepen ‘openheid en betrokkenheid’ te betrachten in hun bestuur. Dat is de uitkomst van de heftige ruzie tussen de twee coalitiepartijen over het PvdA-voorstel dat studenten lid kunnen worden van het faculteitsbestuur.

De VVD had gedreigd tegen de hele MUB te stemmen, als dat voorstel zou worden aangenomen. Dat zette de Kamermeerderheid voor de MUB en daarmee ook de politieke toekomst van minister Ritzen op het spel. Overleg tussen PvdA-Kamerlid W. van Gelder en M. de Vries van de VVD leidde er vorige week uiteindelijk toe dat de PvdA haar voorstel introk en de VVD in ruil daarvoor de oproep aan universiteiten – in de vorm van een motie – mede ondertekende.

Volgens A. Lansink (CDA) is de PvdA nu ‘terug bij af’. En M. Rabbae van Groen Links stelde vast: ,,Deze motie stelt niets voor. De PvdA is gezwicht voor de VVD.” D66 heeft een voorstel ingetrokken dat faculteiten ‘verplicht’ een student in het bestuur op te nemen. Het D66-voorstel om studenten op te nemen in het opleidingsbestuur wordt waarschijnlijk wel aangenomen, en dat weegt zwaar voor de partij.

De stemmingen over het wetsvoorstel vinden waarschijnlijk pas volgende week plaats. (HOP/H.Ob.)

De PvdA en de VVD zullen de MUB, de wet over het universitair bestuur, steunen, nu zij hun ruzie over de student als lid van het faculteitsbestuur hebben bijgelegd. Ook D66 zal de MUB – zij het met weinig enthousiasme – steunen. Daarmee is Ritzens wetsvoorstel veilig.

De PvdA en de VVD willen de universiteiten oproepen ‘openheid en betrokkenheid’ te betrachten in hun bestuur. Dat is de uitkomst van de heftige ruzie tussen de twee coalitiepartijen over het PvdA-voorstel dat studenten lid kunnen worden van het faculteitsbestuur.

De VVD had gedreigd tegen de hele MUB te stemmen, als dat voorstel zou worden aangenomen. Dat zette de Kamermeerderheid voor de MUB en daarmee ook de politieke toekomst van minister Ritzen op het spel. Overleg tussen PvdA-Kamerlid W. van Gelder en M. de Vries van de VVD leidde er vorige week uiteindelijk toe dat de PvdA haar voorstel introk en de VVD in ruil daarvoor de oproep aan universiteiten – in de vorm van een motie – mede ondertekende.

Volgens A. Lansink (CDA) is de PvdA nu ‘terug bij af’. En M. Rabbae van Groen Links stelde vast: ,,Deze motie stelt niets voor. De PvdA is gezwicht voor de VVD.” D66 heeft een voorstel ingetrokken dat faculteiten ‘verplicht’ een student in het bestuur op te nemen. Het D66-voorstel om studenten op te nemen in het opleidingsbestuur wordt waarschijnlijk wel aangenomen, en dat weegt zwaar voor de partij.

De stemmingen over het wetsvoorstel vinden waarschijnlijk pas volgende week plaats. (HOP/H.Ob.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.