Campus

Psychische gesteldheid jongeren nauwelijks verslechterd

Het aantal jongeren met psychische klachten is de afgelopen tien jaar slechts licht toegenomen, stelt het CBS: van 8,8 naar 10,9 procent. Berichten deden meer vermoeden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht het geestelijk welzijn van jongeren tussen de 18 en 25 jaar aan de hand van vijf vragen over hun gemoedstoestand, waaronder ‘voelde jij je de afgelopen vier weken erg zenuwachtig?’ en ‘zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?’. Daaruit blijkt dat 10,9 procent van de 18 tot 25-jarigen zich psychisch ongezond voelde tussen 2015 en 2017. Tien jaar geleden lag dat percentage op 8,8 procent.


Opmerkelijk

Deze volgens het CBS “heel lichte toename” is opmerkelijk, gezien de vele alarmerende nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Daaruit viel op te maken dat studenten steeds vaker last hebben van angst, stress en somberheid. Onder meer de toegenomen prestatiedruk en de alomtegenwoordige sociale media worden als oorzaken gezien. 


Deze week vroeg de Tweede Kamer de minister om de psychische hulpverlening aan studenten in mbo, hbo en wo zo snel mogelijk in kaart te brengen en op basis daarvan te zorgen voor een laagdrempelig aanbod. Eerder al hadden studentenorganisaties en andere instanties een Actieplan Studentenwelzijn in het leven geroepen. 


‘Onverminderd fors’

Hoe valt dit alles te rijmen met de lichte toename van de klachten in het CBS-onderzoek? Jolien Dopmeijer, onderzoeker aan de Hogeschool Windesheim en medeauteur van het actieplan, is niet verbaasd. “Ik doe hier sinds 2012 onderzoek naar en zie in die tijd ook geen enorme stijging”, zegt ze. “Ik zou zeggen: de klachten zijn onverminderd fors.” 


De studiedruk was tien jaar geleden ook al hoog. “We hebben in het hoger onderwijs allerlei maatregelen ingevoerd om het rendement te verhogen, maar hadden intussen nauwelijks oog voor de student. Dat is nu aan het veranderen en daardoor zien we wat die maatregelen met hen doen. De druk en de klachten zijn dus niets nieuws, alleen is er nu aandacht voor.”


HOP, Steffi Weber


 

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.