Science

Proposition

Nowadays, teamwork becomes more and more like extraterrestrial life, most of
us believe in it, yet it is very difficult to prove that it exists.

/p>


‘In Vivo Blood Analysis System’, PhD-thesis by Blagoy P. Iliev (Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer)

De banen verdwijnen vanwege de herijking. De terugloop is gelijkmatig verdeeld over de diensten. Die moeten efficiënter werken, indikken en dingen samen of niet meer doen.
Zo sluit de universiteitsbibliotheek (UB) de facultaire dependances, op die van Bouwkunde na omdat die groot genoeg is. De centrale UB koopt voorzichtiger in.

Het library learning centre blijft niet meer ’s avonds open als daar geen geld voor wordt gevonden.
De dienst facilitair management en vastgoed blijft het pand aan de Rotterdamseweg 380 huren, omdat door verbouwing bij Technische Natuurwetenschappen (TNW) komend jaar 23 zalen minder beschikbaar zijn. Daarom wordt ook het tien-urenrooster vaker ingezet. Door ateliertafels terug te plaatsen bij Bouwkunde komen grote onderwijszalen aan de Drebbelweg 35 vrij.

Nieuwbouw staat stil. Op de agenda staan nog wel TNW, de renovatie bij Civiele Techniek en Geowetenschappen, verduurzaming van Bouwkunde, en het Learning Centre.

De dienst ict levert minder maatwerk (zoals speciale applicaties) en focust op standaardisatie. Laptopgebruik bij studenten wordt gestimuleerd.
Onderwijs en Studentenzaken heeft de sportkaart dit collegejaar duurder gemaakt. Medewerkers betalen vijftig euro meer. Studenten betalen 2,5 euro (zonder fitness) of vijf euro (met fitness) meer. Het onderwijs gaat strenger om met regels omdat iedere uitzondering geld kost.
De dienst marketing en communicatie gaat minder naar beurzen voor werving van internationale studenten, maar gebruikt hiervoor internet. Ze doet ook minder aan werving van promovendi en concentreert zich meer op alumni en fondswerving. Verder wordt er minder uitgegeven aan evenementen. Het Zomerfestival wordt sober. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.