Education

Promovendi werven voor hulpverlening

Willem Kemp is bedrijfshulpverleningsdeskundige en Louis Lodder coördinator milieuzaken & risicobeheer. Samen waken ze over de brandveiligheid en het milieu van de TU Delft.

Willem Kemp is bedrijfshulpverleningsdeskundige en Louis Lodder coördinator milieuzaken & risicobeheer. Samen waken ze over de brandveiligheid en het milieu van de TU Delft.

,,Brandveiligheid en hulpverlening gaat ons allebei ter harte”, vertellen Kemp en Lodder wiens werkterreinen op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen. ,,De effecten van een incident kunnen gevolgen hebben voor zowel mensen binnen de TU als daarbuiten en voor het lokale milieu.” Er zijn ook onverwachte raakvlakken. ,,Milieuzaken is tegen verspilling van papier. De brandweer ziet ook liever een beperking van het papiergebruik. Veel papier draagt namelijk bij aan een verhoogd brandgevaar.” Een andere overeenkomst is dat zij beiden, net als de andere medewerkers van de Arbo & Milieu Dienst, zich inzetten voor preventief beleid.

Bij het zorgdragen voor goed opgeleide en voldoende bedrijfshulpverleners hebben we een probleem, vertelt Kemp. ,,Medewerkers werken korter, maar gebouwen zijn langer open zodat ook ‘buiten kantooruren’ gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten. ‘s Avonds en in het weekend zijn niet altijd getrainde vrijwilligers voor de bedrijfshulpverlening aanwezig. Bedrijfshulpverlening is wel een wettelijke taak. Om die reden worden nu promovendi geworven omdat ze wel op deze onregelmatige tijden op de TU rondlopen en dan indien nodig hulp kunnen verlenen.”

Een andere vorm van preventie is het versterken van de samenwerking met de Brandweer Delft, DSM Gist en TNO Zuidpolder. De bedrijfshulpverlening (BHV) van de TU is goed in staat om kleine incidenten met gevaarlijke stoffen aan te pakken. Sommige situaties zijn echter te gecompliceerd. ,,In dat geval komt de lokale en zo nodig de regionale brandweer in actie. De procedure daarvoor is te omslachtig, waardoor snel en effectief optreden te lang duurt en de gevolgen groter worden dan nodig. Wij hebben daarom de afspraak gemaakt om in het samenwerkingsverband een ‘Gevaarlijke-stoffenteam’ op te zetten dat direct inzetbaar is.”
Bouwproject

Voor Lodder is preventie het bevorderen van gestructureerde aandacht voor het milieu binnen alle TU-geledingen. Dit voorkomt volgens Lodder problemen die in een later stadium met ad hoc oplossingen bijgestuurd moeten worden. ,,Een goed voorbeeld is het vastgoed van de TU. Bij nieuwbouw of grote aanpassingen is het niet alleen een wettelijke verplichting maar ook verstandig om milieu-, evenals (brand)veiligheidsaspecten, in het ontwerp te betrekken. De Arbo & Milieu Dienst kan tijdens het gehele bouwtraject adviseren. Maar vooral aan het begin van een bouwproject is extra aandacht van architecten en hun adviseurs nodig zodat geen zaken over het hoofd worden gezien. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf hoge kosten gemaakt moeten worden om alsnog aan milieu- en veiligheidseisen te voldoen.”

Ook op andere terreinen biedt milieuzaken & risicobeheer ondersteuning. Het aanvragen van milieu- en gebruiksvergunningen is hiervan een goed voorbeeld. ,,Faculteiten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en doen dit vaak in overleg met ons. Wij onderhouden voor de TU contacten met de overheid en weten bij wie je waarvoor moet zijn. We bewaken een eenduidige aanpak en weten bovendien precies waarop je bij de vergunningen moet letten zodat ze, naast een wettelijke noodzaak, ook hándig voor de TU zijn.”

Binnen de AMD is alle deskundigheid op het gebied van milieu en brandveiligheid aanwezig. Op dit moment wordt er bekeken op welke wijze deze kennis het beste toegankelijk is te maken voor de TU-medewerkers én studenten. Lodder: ,,Wij vinden dat informatie geleverd moet worden aan iedereen die dat nodig heeft. Met de Arbo- en milieuadviseurs (Ama’s) van de beheerseenheden onderhouden wij nauw contact. Maar er zijn meer TU-medewerkers en in toenemende mate ook studenten die hiervoor belangstelling hebben. Wij overwegen om de beschikbare documentatie via ‘het net’ te verspreiden. Ook wordt onderzocht in hoeverre de TU-bibliotheek hierin een rol zou kunnen spelen.”

Willem Kemp is bedrijfshulpverleningsdeskundige en Louis Lodder coördinator milieuzaken & risicobeheer. Samen waken ze over de brandveiligheid en het milieu van de TU Delft.

,,Brandveiligheid en hulpverlening gaat ons allebei ter harte”, vertellen Kemp en Lodder wiens werkterreinen op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen. ,,De effecten van een incident kunnen gevolgen hebben voor zowel mensen binnen de TU als daarbuiten en voor het lokale milieu.” Er zijn ook onverwachte raakvlakken. ,,Milieuzaken is tegen verspilling van papier. De brandweer ziet ook liever een beperking van het papiergebruik. Veel papier draagt namelijk bij aan een verhoogd brandgevaar.” Een andere overeenkomst is dat zij beiden, net als de andere medewerkers van de Arbo & Milieu Dienst, zich inzetten voor preventief beleid.

Bij het zorgdragen voor goed opgeleide en voldoende bedrijfshulpverleners hebben we een probleem, vertelt Kemp. ,,Medewerkers werken korter, maar gebouwen zijn langer open zodat ook ‘buiten kantooruren’ gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten. ‘s Avonds en in het weekend zijn niet altijd getrainde vrijwilligers voor de bedrijfshulpverlening aanwezig. Bedrijfshulpverlening is wel een wettelijke taak. Om die reden worden nu promovendi geworven omdat ze wel op deze onregelmatige tijden op de TU rondlopen en dan indien nodig hulp kunnen verlenen.”

Een andere vorm van preventie is het versterken van de samenwerking met de Brandweer Delft, DSM Gist en TNO Zuidpolder. De bedrijfshulpverlening (BHV) van de TU is goed in staat om kleine incidenten met gevaarlijke stoffen aan te pakken. Sommige situaties zijn echter te gecompliceerd. ,,In dat geval komt de lokale en zo nodig de regionale brandweer in actie. De procedure daarvoor is te omslachtig, waardoor snel en effectief optreden te lang duurt en de gevolgen groter worden dan nodig. Wij hebben daarom de afspraak gemaakt om in het samenwerkingsverband een ‘Gevaarlijke-stoffenteam’ op te zetten dat direct inzetbaar is.”
Bouwproject

Voor Lodder is preventie het bevorderen van gestructureerde aandacht voor het milieu binnen alle TU-geledingen. Dit voorkomt volgens Lodder problemen die in een later stadium met ad hoc oplossingen bijgestuurd moeten worden. ,,Een goed voorbeeld is het vastgoed van de TU. Bij nieuwbouw of grote aanpassingen is het niet alleen een wettelijke verplichting maar ook verstandig om milieu-, evenals (brand)veiligheidsaspecten, in het ontwerp te betrekken. De Arbo & Milieu Dienst kan tijdens het gehele bouwtraject adviseren. Maar vooral aan het begin van een bouwproject is extra aandacht van architecten en hun adviseurs nodig zodat geen zaken over het hoofd worden gezien. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf hoge kosten gemaakt moeten worden om alsnog aan milieu- en veiligheidseisen te voldoen.”

Ook op andere terreinen biedt milieuzaken & risicobeheer ondersteuning. Het aanvragen van milieu- en gebruiksvergunningen is hiervan een goed voorbeeld. ,,Faculteiten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en doen dit vaak in overleg met ons. Wij onderhouden voor de TU contacten met de overheid en weten bij wie je waarvoor moet zijn. We bewaken een eenduidige aanpak en weten bovendien precies waarop je bij de vergunningen moet letten zodat ze, naast een wettelijke noodzaak, ook hándig voor de TU zijn.”

Binnen de AMD is alle deskundigheid op het gebied van milieu en brandveiligheid aanwezig. Op dit moment wordt er bekeken op welke wijze deze kennis het beste toegankelijk is te maken voor de TU-medewerkers én studenten. Lodder: ,,Wij vinden dat informatie geleverd moet worden aan iedereen die dat nodig heeft. Met de Arbo- en milieuadviseurs (Ama’s) van de beheerseenheden onderhouden wij nauw contact. Maar er zijn meer TU-medewerkers en in toenemende mate ook studenten die hiervoor belangstelling hebben. Wij overwegen om de beschikbare documentatie via ‘het net’ te verspreiden. Ook wordt onderzocht in hoeverre de TU-bibliotheek hierin een rol zou kunnen spelen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.